3.Plánovanie / kreslený vzor Jablko

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

Štýl života v dnešnej dobe nezohľadňuje prírodu ako prioritu. Preferované sú veľké mestá, neustála inovácia technológií a snaha ľudí, čo najviac sa obklopovať práve najnovejšími technologickými produktami. Prírodné produkty nahradzujú syntetické, svet kráča k umelej inteligencii. Je to avšak zradný štýl. Človek je v jeho podstate spety s prírodou a odtrhnutie od prírody, môžme prirovnať v najjednoduchšej forme k javu prejedenia sa. Nech sa už jedna o hladného, či jedlíka ktorý rád pojedá, pri nadmernom prijme potravy, čo obnáša neustále, denne prestreté bohaté stoly za účelom hodovania, sa časom dostaví pocit, keď nie sme schopní viac prijímať veľké množstvá potravy a naše telo i psychika volajú po opačnom efekte. Hladu, alebo minimálnom príjmu potravy v tých najjednoduchších formách. A tu bude ten uholny kameň stavby. My sami potrebujeme poznať aspoň zhruba všetky potrebné informácie o živote do takej miery, aby sme mohli začať vedome si svoj život plánovať.

Potrebujeme poznať zhruba všetky javy v prírode, históriu ľudstva, podstatu človeka a prírodu takmer detailne. Chápať ľudskú kreativitu, ktorá dokáže z darov prírody vytvárať výsledné produkty, potrebné k životu človeka, ktorý si dokáže na kúsku pôdy postaviť dom, aby mal úkryt pred nepriazňou počasia a vybudovať záhradu, kde si dokáže vypestovať plody potrebné k svojej obžive. Týmto sa človek líši od zvierat, že dokáže svoje potreby pokryť z darov Zeme, svojou usilovnosťou, svojim pričinením, svojou schopnosťou vyrobiť si krásnu a potrebnú vec k životu. Milióny rokov podľa mnohých indícií, trvá ľudská línia, ktorá z generácie na generáciu schranuje vždy nové poznatky žitia života. A tu je tá deliaca čiara. Je veľmi tenká a je jasné že môžu nastať extrémy. Každý rozumný jedinec, sa avšak snaží žiť v mieru na Zemi a vyvíjať snahu ochrániť prírodu, ktorá je nedielnou súčasťou života. Zem a voda je v Egypte zaznamenaná ako: T N – zem a voda. Tiež: T Y N O J ( z čoho možno vzišlo dnešné označenie Cenej) tento zápis tynoj možné voľne porozumieť ako: zem, zákon, voda, precesia, ľudský rod. Inšpirovať sa aspoň časťou egyptského umenia nie je na zhodenie ani dnes. Ich zákony vtesnané do hieroglyfov sú tiež inšpiráciou pre nás v dnešnom svete, keď siahodlhé dokumenty zaberajú rozsiahle priestory archívov. Skrátenie a jednoduchá zrozumiteľnosť. Naše vlastne zápisy udalosti a zákonov, ktoré môžme potrebovať my, alebo naši potomci v našich vlastných archívoch, nám pomôžu vždy keď ich budeme potrebovať.

Nuž a takto vybavení si už môžme začať plánovať svoj život, na kúsku pôdy, ktorý sme si zvolili. Teda tá najdôležitejšia vec na začiatku plánovania, na štartu, je vlastná voľba. Pokiaľ neuvažujeme o demoverzii, teda že kúpime niečo, kde to len skúsime a neskôr predáme, čo už vlastne je tiež súčať plánu. Pokiaľ ale skutočne chceme nájsť miesto kde budeme žiť a zvelebovať kúsok, ktorý chceme zanechať svojím potomkom, zvolíme si miesto na Zemi, ktoré má pre nás hodnotu príťažlivosti do takej miery, že ten kúsok pôdy za svojho života už skutočne neopustíme a stvoríme si tam svoj raj. Dopracovať sa k miestu ktoré nás osloví, chce prepátrať mnoho kútov našej vlasti, alebo možno i planéty, keďže nik nevie predom, či nie práve opačný koniec planéty, než ktorý práve obýva, ho osloví do takej miery, že bude schopný prispôsobiť svoj život svojmu budúcemu domovu.

Začiatok, za každých okolností znamená plán. Plán v hrubých obrysoch s konečným cieľom, kde na ceste zo štartu do konečného cieľa sú vyznačené pomocné, menšie ciele a ten plán vznikne na základe poznania svojich vlastných možnosti. Ak som vyššej postavy, nemôžem si stanoviť cieľ že budem baletkou. Ak si však chcem vytvoriť záhradu u domu sama, jeden z prvých malých cieľov bude, že sa naučím, ako sa starať o rastliny a koľko spôsobov obrábania zeme pred osadením rastlín už ľudstvo zaznamenalo. Tiež ako získať či udržať vodu na svojich pozemkoch, aby mali nielen rastliny ale i ľudia vždy čistú vodu, potrebnú pre život. Ako udržať svoj pozemok čistý, teda nezaniest ho odpadom a fekáliami ľudí či zvierat. Ako kompostovať neustále sa zvetsujucu biomasu. Ale to najdlezitejsie bude zrejme, čo vôbec chceme na tom našom kúsku pôdy na planéte Zem vytvárať. Hrubý obrys by mal snáď mať vymedzené koľko pôdy potrebujeme a čo všetko na tomto pozemku bude. Stačí hrubý obrys čo všetko my chceme sem umiestniť. Nie je dôležité či sa nám podarí všetko naplniť, pokiaľ máme deti, ktoré budú tuná žiť a zveľaďovať tento domv ďalej.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 3.Plánovanie / kreslený vzor Jablko

$10.00

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor Jablko, stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s