4.Línia plánu / kreslený vzor Chalupka

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

Štart/1- Absolútne najdôležitejšie je mať hrubý plán aký veľký pozemok chceme, aký dom, čo všetko chceme na pozemku vytvárať, kto všetko bude s nami na tomto pozemku žiť. Tento hrubý obrys nás z bodu Štart, posunie do bodu vyhľadávanie pozemku. Či už s domom, alebo bez domu.

Vyhľadávanie /2 – najnáročnejší úsek na línii plánu, pri zabezpečenie vhodného miesta, kde chceme prežiť svoj ďalší život. Je spojený s vyhľadávaním vhodného pozemku, alebo domu, keďže nie vždy sa stretne konkrétny pozemok s nárokmi na oblasť, zaberie najviac času. Dôležité je nezlavi ť hneď na začiatku a v hľadaní pokračovať. Zapisovať si pri hľadaní cenové údaje pozemkov, občiansku vybavenosť a bezpečnosť lokality. Ak pozemok neleží v záplavovej oblasti a vedie k nemu prístupová cesta ktorou sa k tejto svojej budúcej parcele dostaneme i v daždi či snehovej metelici a všetko vyhovuje našim požiadavkom, niet dôvodu odopierať si potešenie hovoriť tomuto miestu hneď od začiatku – “Môj domov”. Skamarátiť sa s ním od prvého stretnutia.

Finančné zabezpečenie/3 – je veľmi dôležité oboznamovať sa s touto témou priebežne už od chvíle, keď sa utvrdíme v prvotnej ideí, že skutočne máme v úmyslu nájsť si svoj budúci domov a vytrváme na tejto ceste až do objavenia vhodného miesta a jeho zafinancovania. Možnosti je mnoho a je len na nás, ktorou cestou sa vyberieme, ktorá nám bude vyhovovať najviac. Pokrytie nákupu bankou, dohoda o splácaní s terajším majiteľom, nákup nemovitosti inou spoločnosťou, ktorej to budeme splácať, crowdfouding… Výsledkom tohoto malého cieľa je kúpno-predajna zmluva s našim menom ako majiteľa a očakávanie listu vlastníctva z katastru nehnuteľnosti. Každopádne nemovitosť začíname užívať už po podpisu kúpno-predajnej zmluvy.

“Zasaď strom, postav dom a sploď dieťa”- ľudová rada, ktorú si budeme pripomínať, keďže strom potrebujeme. Je užitočný. Prináša nám vzduch ktorý dýchame, chladivý tieň nám i ďalším menším rastlinám, plody a následne keď dorastie do svojho veku, dá nám drevo na výrobky, ktorými skrášlime svoj domov, alebo spríjemníme teplom, uvaríme si na ohni z neho svoj pokrm. Strom, ktorý nám dá materiál na náš dom, poskytne domov zvieratkám, ktoré si budú poposedávať v jeho korunách, strom, ktorý nám dá inšpiráciu mať vlastný Rod ako ten mohutný strom. Košatý a s koreňmi hlboko v zemi. Strom, ktorý nám poskytne materiál na kolísku pre naše deti. Krása a účelnosť stromu je obsiahla. Teda to prvé čo na našom pozemku usadíme bude zrejme ktorýkoľvek dlhoveký strom a nasledovať bude zrejme plot i keď možno v prvej dobe skôr symbolický, dávajúci na známosť, že máme záujem si svoj domov chrániť a zvelebovať.

Konečný cieľ je veľmi mnoho šťastných dní na vlastnom pozemku s vlastnou rodinou v zakvitnutej a plodivej “záhrade” všedných dní i sviatočných chvíľ.

Dar /Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 4.Línia plánu / kreslený vzor Chalupka

$10.00

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor Chaloupka, stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s