5.My, knížata Země… / kreslený vzor Maják

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

My, knížata Země, ja i ty můj pane. Kolik nás je? Co čas na lásku si v tuto chvílí poptáváme? Čas v zrození nám k žití byl dán. V kolébce zelené, hebké a voňavé. V odlesku barev, proplétajíc krystal. Nesmělé krůčky do prostoru, chrání a střeží starejši rodu. Čas k učení a po něm čas k lásce nám je dán. Posléze přijde vlastní zákon i chrám, kde ostražitost již nám vlastní je a chránit musí nově zrozené….

Tieto znaky poznáme tiež pod označením Vinidske písmo, alebo sa občas uvádza ako Staroslovanské písmo, ale tiež i slovanské runy.

Staroegyptské hieroglyfy sú všeobecne známe a mnohí si v nich históriu zapísanú v kameni na múroch stavieb tiež čítajú.

Aby sme dokázali čítať historické zápisy, potrebujeme v prvom rade vedieť premeniť písmenká dávnoveku na naše dnešné. Je teda nesmierne dôležité poznať historickú líniu skrze tisícročia dozadu, stačí hrubý obrys práve tak, ako keď si najsamprv vystaváme svoj plán pre život, ktorý budeme udržiavať na zreteli a kráčajúc po tejto línii svojho plánu vždy v čase si pristavovať menšie ciele, ktoré nám budú nápomocné pri žití a budeme ich brať ako body oddychu. Čo sa týka historickej línie ľudského rodu, keď máme hrubú predstavu, ktorú dnes doplňujú archeologické vykopávky, je dobre si vybrať jednu etapu ľudského života na planéte a zahĺbiť sa do ich štýlu života. Blízku zo stredoveku, či tu vzdialenejšiu, porovnávať hodnoty ktoré vyznávali ľudia v danej dobe, snažiť sa pochopiť ich činnosť, znalosti, kreativitu, položiť na protiváhu nás dnešný život. Ale to najdôležitejšie je, zapisovať si dnešnú dobu, dokumentovať ju. A tu sa dostávame k nášmu času, k nášmu domovu. Tým že pristúpime na túto možnosť uschovávať svoj čas, začne sa nám odvíjať scenár vylepšovania vlastného životného priestoru do takej miery, ktorá bude vypovedať o našich predstavách ale tiež o našej kreativite a možnostiach našej doby. Nuž a domov je miesto, kde túto svoju činnosť môžeme úspešne zahájiť a každú voľnú chvíľku tejto ušľachtilej záľube venovať.

Šafran je rastlina, ktorú používame v okrídlenej vete o vzácnosti. Vzácny ako šafran je teda i nás čas. Učím sa starobylé písmena a predávam knihy i časť mojich kreatívnych výtvorov. Ponúkam tiež na papyruse zapísané egyptskými hieroglyfmi Vaše dnešné meno po rozboru čo znamená ale rovnako i v písme Vinidov.

Dar /Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 5.My, knížata Země.../ kreslený vzor Majak

$10.00

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor Maják stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s