6.Tynoj – alebo Cenej, Cinev / kreslený vzor Nefertare

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Fotografie z ruín Hermonthis a Ankh je možné nájsť voľne na internetu a sú odtiaľ . Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

My dnes máme v rukách vedecké tvrdenia o dobe ľadovej na našej planéte.

Rôzne archeologické nálezy po celej planéte v poslednej dobe avšak poukazujú, že buď sa jedna v niektorých prípadoch o chybné údaje, alebo nebolo doby ľadovej na celej planéte. Mohla však byť doba ľadová len na časti planéty z nejakého dôvodu? Možno. Pokiaľ by totiž došlo k prepólovaniu a jeden z pôvodných pólov bol niekde v pohorí Himalájí a celé sa to prepólovalo do dnešnej podoby. Lenže v takomto prípade, musíme zase hľadať niečo, čo to prepólovanie spôsobilo. Jednalo sa o príhodu s Vesmírnym či pozemským činiteľom? A že táto hypotéza je možno aktuálna, je k nej, ak ju vezmeme za teóriu s ktorou skúsime pracovať, pravdepodobne možné priradiť jednu z udalosti zobrazovanú v Egypte. Za predpokladu, že máme otvorenú myseľ a našim cieľom je skrze rôzne teórie pátrať po dôvodoch čo sa stalo na našej planéte, keď je jasné že ľudská civilizácia nie je len pár tisícročí stará, ale čísla pôjdu do miliónov pozemských rokov. Ak si ale kladiete otázku či je táto možnosť vôbec aktuálna pre amatéra, pátrať po veku planéty Zem, tak odpoveď môže znieť áno, pokiaľ máte deti a viete, že ich povediete po tej istej ceste. Žiť v znalostiach a udržiavať ich pre nové pokolenia.

Jeden zo starých zvykov slovanských pohanov trval na dodržiavaní tradície, udziavat dubové háje, kde neustále musel horieť oheň, v ktorom sa spaľovalo drevo zo stromov, ktoré dorástli vysokého, takpovediac stareckého stromového veku. Vo dne, v noci, po celý pozemský rok. Tou druhou tradíciou bolo mať vždy vo svojom okolí v zurčiacich potôčkoch pretekajúcu vodu, studničky na lúkach a pod lesmi, močiare na pasienkoch a rokle v lesoch, zaplnené tiež vodou a povinnosť, udržiavať túto vodu čistú.

Je mnoho indícií takmer vo všetkých národoch, že šlo o nejakú udalosť. Slovania majú veľkú noc, teda čas tmy, čo by mohlo byť poukazom na to, že ich predkovia dlhú dobu prežili v podzemných jaskyniach na tektonických zlomoch u žriediel termálnych prameňov, než vyšli na povrch a začali sa znova usádzať poblíž vody, zakladať a udržiavať lesy, polia, pasienky a stavať domy.

Nuž a egyptský mýtus o Usirovi, Esete, Sethovi a Nefertare, by nám napovedal rovnako o pohrome. Každopádne táto aktualita egyptská, je spojená s dohodou Tynoj ( Cenej v novšom podaní) A Tynoj je planéta Zem, po dohode miesto v Egypte. Táto dohoda zabezpečila obetiam miesto, kde môžu v poklude žiť a rozvíjať sa cez počin, keď im tak bolo pôvodne zabraneno. Nuž a s Tynoj, teda dávnym Chrámom Sveta, je spojený rovnako skutočný Chrám, kde vo svojom čase nechala Kleopatra vystavať Chrám zrodenia a Jazierko zrodenia, potom ako priviedla na svet syna, ktorého otcom bol Cézar. To miesto je nám známo pod označením Hermonthis a dnes z neho už nenajdne nič. Na jeho mieste bol vystavaný v našej dobe cukrovar. Staroegyptský koncept mierových časov končí niekde v dobe okolo rokov 10500 pred naším letopočtom a to zabitím Usireho Sutechom, ktorý si tento nasledujúci čas začína krajinu prispôsobovať pre seba a svoju suitu, ktorá mu pomohla zvrátiť udalosti v jeho prospech, ničmenej len čo dospeje pohrobok Usireho, zabije Sutecha a zdalo by sa že karta sa obráti, ale zrejme Egypt sa už nikdy nevymami z područia zabíjania. Ako Sutechova bratovražda Usireho, následne pošpinenie Esety Sutechom a Nefertare a ďalšia mstiva vražda otcovho brata Horusom, synom Usireho i keď chcel len sa pomstiť, prináša s najvetsou pravdepodobnosťou k udržiavaniu znalosti o živote a smrti, tiezx tento neblahý sled úmrtí. Všetky tieto znalosti sú zapisované do kameňa na múroch stavieb a rovnako na papyrusové zvitky, ktoré sa vyrábajú z rastliny Papyrus. Prechod zo života do nového života sa zrejme odohrával v ojedinelých prípadoch ( pokiaľ sa neodohrával v Rodových celkoch) v Dome života takzvanej Hut ka Mnt u ktorej boli zroveň priestory pre takzvané Domy svitkov. Jedna sa o Zákony života a smrti, znalosti života a smrti a všetky znalostí pozemské a vesmírne. Udržiavanie týchto znalosti mali na starosti Faraóni a ich dvor, ktorý obsahoval všetky potrebné funkcie podriadených úradníkov. Za predpokladu že Tynoj bol celoplanetarnou dohodou, mali by sme v Egypte hľadať zastúpené všetky kultúry z planéty, ktoré sa v tej dobe tejto mierovej dohody zúčastnili. V tomto prípade by sa jednalo o obdobie okolo roku 23 888 pred naším letopočtom, kedy k tejto dohode o zriadení Chrámu Sveta v Egypte mohlo dôjsť. Táto teória rovnako priznáva nárok planéte zem na vyspelú civilizáciu pred katastrofou, vlastniacu technológie vysokej úrovne a schopnosť pohybovať sa Vesmírom.

Ruiny Hermonthis

Ruiny Hermonthis

Tento Nílsky kríž – Ankh je možné čítať ako vyjadrenie vtedajsej doby v zmyslu, že človek po mnoho miliónov rokov udržiava v našej Slnečnej sústave život v takej podobe, ako je ho možno nájsť v Egyte. Žiaľ v túto chvíľu nemáme možnosť určiť v ktorej dobe takýto zápis vznikol, pretože, tuto sa jedna o: pravdepodobne Vesmírny kríž, ktorý bolo možné vidieť ako zoskupenie planét 21.12. 2012 na poludnie, teda Letný slnovrat na južnej pologuli, pod Južným krížom, ďalej je tu Djedsky kolumn, ktorý je patrný i v prostrednej pyramíde na gízskej plošine, palica Was, ktorá je možné že už je spojená so Sutechom a jeho činom a na vrcholu nad Djedskym kolumnom je umiestnená figúra kľačiaceho muža, držiaceho v ruke palicu Was, ktorá hovorí o zdraví ľudstva. Ruky muža sú rozopjate,ako keď niečo drží, podopiera a akoby to chcel zdvihnúť a tiež sám vstať s tým čo drží, pritom má v pravej ruke pravdepodobne palicu was. Celý jeho postoj vyjadruje milión, coz v celkovom pojatí sa jedna o mnoho ( mnoho je pod číslom tri v podaní ankh, djedsky kolumn a palica was) miliónov rokov, človek udržuje Slnečnú sústavu a zdravie ľudstva. Je teda ťažko posúdiť čo z toho je pravdivé, avšak jeden z obrázkov udržiavaných dodnes vyjadruje situáciu, v ktorej Eseta už mŕtvemu Usirovi sľubuje, že lietajúce stroje im napomôžu vystavať pyramidy, pametniky týchto udalosti a sľubuje mu znovuzrodenie. Je to tak? Snáď áno.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 6.Tynoj - alebo Cenej, Cinev / kreslený vzor Nefertare

$10.00

Po uhradeni poplatku na chod blogu, si kreslený vzor Nefertare stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s