9.Bója, Bójovia / kreslený vzor Keltský uzol

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

Mapa pevniny Antarktída, ktorá je bez ľadu a snehu, je spájaná s námorníkom Piri Reis niekde okolo roku 1513 n.l., by mala byť tá chvíľa, keď ju zakreslil, použijúc podľa jeho vyjadrenia materiály dostupné v Byzantskej knihovni. Každopádne cirkev vatikánska bola toho názoru že sa jedna o nebezpečný materiál, ktorý by hovoril, že Zem je guľatá a mapa hneď po spatreni sveta zase zmizla a objavila sa len relatívne nedávno. Po dôkladnom preskúmaní vedeckými metódami, je stanoveno, že pred približne 6000 rokmi, bola Antarktída skutočne bez ľadu. To podporuje zápisy o periodickom prepolovani v rozmedzí 3237 rokov, spojených so silným elektromagnetickým vetrom prichádzajúcim v určitom období k Zemi, zvýšenú magmatickú aktivitu na Zemi, smerujúcu k prepólovaniu. Pôjde o lokálne zmeny v zemskom plášti, rozlámanie niektorých zemských desiek, ktoré nedostatočne zapadajú do seba a ich odtrhnutie. Možno.Čo súvisí rovnako s pomenovaním kmeňa/ rodu, dozorujúceho tieto zmeny v dávnej minulosti. Kmeň Bojov. je možné, že to boli Bójovia, ktorí boli usadení v okolí veľkých tektonických zlomov a ich úlohou bolo sledovať všetky aktivity v týchto lokalitách. Nemáme dôkazy, ale my sami sa môžeme k práve takýmto aktivitám pribrať a tieto pre seba a svoje ďalšie, nové generácie ziskat, archivovať. Táto činnosť obnáša uschovávať záznamy, zápisy, naším, nám vlastným štýlom. Záznamy znalosti, ktoré je dnes možné voľne dohľadať na internetu. Takto získavané znalosti budú jednak zdrojom pokrytia našich potrieb v súvislosti nielen s nákupom pozemku, domu, ale pomôžu nám prípadne s výstavbou nového, pevnejšie domova, s osadením záhrady, polí, či lesíka.Bójovia sú podľa záznamov čo nám zanechali historici minulosti, ľudia čestní, silní, odvážni… Boja, je predmet, alebo spôsob značenia nebezpečných miest v mori, ktorým sa je potreba vyhnúť s plavidlom, alebo za miesto označené bojov, už neplavat….

Požadovanú, najpotrebnejšiu komoditu, na našom pozemku, teda vodu, by sme si mohli vytvoriť a pestovať. A my skúsime, či by to bolo skutočne možné a ako. Staré texty hovorili o možnosti, navŕšiť kamene do podoby pyramídy a počkať pár dní až spod pyramídy začne vytekať pramienok vody… Ako na to? Pokúsim sa to postupne rozviesť v ďalších príspevkoch. Každopádne by to asi malo vyzerať tak, že si všetko dopredu zvážime, zistíme čo o týchto krokoch už vedia iní a pristúpime k dielu štýlom, že si vyhĺbime približne 4×4 metre jamu, hlbokú asi 1.5 metra. Vyložíme strany čímkoľvek, čo bude vodotesné, prípadne si zabezpečíme na jednej strane odtok, ktorý sa dá utesniť a znova otvoriť kedykoľvek bude potreba a k tomuto bazénu by sme mali mať ešte prívodovú šachtu, ktorou bude pritekať voda spod pyramídky. Keď budeme vytvárať pyramídku z kameňa, potrebujeme spodnú časť, podlahu, spraviť vodotesnú, na ňu umiestniť niečo ako malý kamenný bazénik, do ktorého dáme sklenené nádoby naplnené čiastočne vodou. Okolo môžme s kamenia vytvoriť do výšky peknú pyramídku. Keď máme istotu že sa nám stavba nezborí, pokryjeme ju zeminou, získanou z vyhĺbenia bazénu. Tento kopec osádzame kľudne brezami a kríkmi, či smrekmi okolo. Aby to bolo skutočne funkčné, bude dobre rozostaviť okolo vetšie kamene na ploche a v prípade že na pozemku budeme hĺbiť viac priestorov, napríklad na uskladnenie zeleniny, či konzervovaných a sterilizovaných výrobkov, urobíme si v okolí pyramídky ďalšie kopčeky zeminy ktoré osadíme stromami a medzi tieto kopce osadíme kríky malin, ostružín. Získame tak lesné zátišie, ktoré by malo splniť daný cieľ a my získame vodu na zalievanie záhradných záhonov. Celý systém by ale mal dôjsť pravidelnej údržbe a zveľaďovaniu tak, aby táto voda na pozemku bola čistá a my sme ju udržali nastálo na svojom pozemku.

Tento rám je starý pár sto rokov. Jedna sa o ručne vyrezávaný rám s následným postriebrením, takzvany Silversmith proces, ktorý bol poprvé použitý v Čechách vo stredoveku. Motív je voda, snáď ako v príboji, keď sa zdvíha vlna. Drevo stromu červený smrek. Červený smrek (Smrekovec opadavý, Modrín opadavý, Larix decidua) je ihličnatý strom. Vyskytuje sa v oblasti s centrom v Alpách a Karpatoch. Najčastejšie sa vyskytuje v zmiešaných lesoch s bukom, jedľou, smrekom, prípadne borovicou. V česku je známy pod menom modrín, pretože pod vyplvom počasia chytá rýchlo sivo modrú až sivú pätinu.

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor Keltský uzol stiahnite

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 9.Bója, Bójovia / kreslený vzor Keltský uzol

$10.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s