10.Ľadová komora / kreslený vzor Stredoveká studna

Autor – fotografii, tiez z vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Koľko je ešte dnes zachovalých domov minulosti? Tých z blata a slamy tehál, keď mladý pár sám hlinu namiešal s plevami, čo po mlátení obilia ostali a na Slnku v lete usušil tehly, by neskôr s pomocou blízkych svojimi rukami domov svoj si vystaval. Maličký domček so strechou slamenou a oblôčikmi ako dlaň. Na priedomku podstienok, kde sušila na jeseň sa cibuľa, či kukurica s fazuľou, by celú zimu malá gazdiná rodine čo na stôl k jedlu položiť. Dobrý bol ten domček, všetko sa doň vošlo. Kuchyňa i parádna izba predná a v zadnej si domáci ustlali na noc, však celý život denný v kuchyni odbyvali. Varili i tkali ženy pokrovce, vyšívali háby. Deti v korytu kúpali, vodu na dvor vyšplechli. Všetko málo svoje miesto, i keď nie vždy všetko dľa našich noriem mali, dnes už tieto domčeky s inakymi znalosťami môžme si vystavať. Tie isté, len viac na hygienu hľadieť budeme a čisto vôkol domu udržať je potrebné. Dobrý je dom z blata, dýcha a izoluje, podlaha blatom vymazaná, len sa brezovou metlou umetie. Pokrovce gazdiná keď treba zakaždým vyperie, nie veľa to dá námahy. Pod strechou seno a všetky plody uskladnené, čo nepomrznu v zimnej metelici. A vôkol domu všetko zelené, do hrnca čerstvé vždy na jar, v lete a jeseni. Ten dom má však tajomstvo malé. Ľadovú komoru v sade, či záhrade.

Ľadová komora bolo sklepenie, pod úrovňou zeme. Najprv si určili miesto, hneď sa kopali schody spoločne s výkopom prvej úrovne sklepenia. Vykopaná zemina sa mohla vyhadzovať na južnú stranu, čím vznikal kopček, ktorý neskôr bolo možné upraviť terasami a osadiť zeleninou a na vrchol kríky, stromy. Po vykopaní prvého podzemného podlažia, sa postupovalo podobne na menšie druhé podzemné podlažie, teda na opačnom konci prvej komory, mohli byť hĺbené ďalšie schody a mala ľadovňa. Podlaha v ľadovej komore bola upravená, vydláždená kameňmi, rovnako i múry a schodište. To isté na prvom podlaží, len podlaha tu ostala nevydlazdena kameňom, len vymazaná hlinou. Nad týmito podzemnými komorami stal zo slamy, hliny, kameňa, alebo dreva a snáď so slamenou strechou, alebo drevenou, prístrešok, oprený jednou stranou o kopček vykopanej zeminy. Úlohou tohoto nadzemného prístrešku bolo zabrániť v lete teplú, aby sa dostalo do podzemných komôr, čím sa udržal i v horúcom lete ľad v ľadovej komore. Dôležité bolo dobre naplánovať, dobre vytvoriť. Po čase nebolo možné usudzovať na umelo vytvorený kopec, keď porástol celý drevinami a medzi nimi ľudskú činnosť upomínala len zelenina osadená na voľných plochách. Ľadová komora bola osadená zrejme už pri výkope veľkou kamennou vaňou, do ktorej hopodar hneď prvú zimu, po výstavbe, ľadu navláčil, čím sa už nastalo zabezpečil a tak domácnosť malá priestor na ukladanie potravín. Je možné, je tento prístrešok mnohí orientovali rohmi budovy na juh a sever, východ západ. Znalosti a zručnosť starších príslušníkov rodu, bola základom pre mladcyh, ktorí tieto znalosti zachovávali zase pre ďalšie pokolenia

Našou úlohou dnes, je pokračovať v diele predkov, len čo sa presvedčíme, že príroda je nielen najlepším lekárom, keď prináša šťastie môcť sa jej dotýkať, dýchať jej vôňu a kochať sa jej krásou. Blahodárny vplyv na našu psychiku a šťastné dní sveta našich detí, to všetko je v našej záhrade. Pritom je nielen farebná a voňavá ale i jedlá. Len čo sa zahĺbime do sveta ktorý nám je skrytý, kým sa plahočíme asfaltovo-betónovým mestským životom z práce do apartmentu vybavenom technickými vymoženosťami, pocítime nesmierny úžas nad všetkým, čo sa mrví a hýbe v našej záhrade. Lozí to po našich rastlinkách, bzučí to v našich kvetoch a keď sa zohneme k zemi, údivom ostaneme prikovaní na mieste. Vôbec nie sme schopní poznať a pomenovať všetky tie chrobáčiky, ktoré sa vŕtajú v zemi okolo koreňov našej zeleniny, ktorú si práve túžime schrúmať. A tu je ďalšia dobrá rada našich starých materí. K zelenine osádzať zároveň kvety. Tie čo sú jedlé ako koreniny, na čaj, alebo i ako potpourri – sušené voňavé rastlinky, ktoré budeme pridávať k prádlu a do kútov v izbách. Všetko jedlé a zdravé spoločne, aby sa navzájom podporovali v raste. Dôležitá je rôznorodá výška rastlín na záhrade v záhone, ale tiež koreňový systém rôznych veľkosti. Tak rastliny budú prosperovať a domácnosť bude mať úžitok. Je tu zároveň ten povestný reťazec prírodných zákonitosti. Na malých priestoroch malý, ale ak máme tu možnosť k záhrade pridať sad, lúku, pole a lesík, náš podiel na živote na planéte môže byť značný. Stačí i malý potôčik, vytekajúci spod lesíka, mokraď, lúka plná lúčnych rastlín, krava, či koza, husi a sliepky a časť prírody získa svoju dávnu podobu.

Dar /Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 10.Ľadová komora / kreslený obrazok Stredoveká studna

$10.00

Po uhradeni prispevku na chod blogu, si kreslený vzor Stredoveka studna stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s