11.Obnoviteľné zdroje / kreslený vzor Zelená strecha

Autor – fotografii, tiez z vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Ľudstvo kráča vekmi planétou Zem. Díva sa na oblohu, skúma vodu, zem, rastliny, zvieratá, snaží sa pochopiť sám seba. V tom to je. Každý deň zvie čosi nové, vlastne ani jeden život mu nestačí, aby obsiahol živý Vesmír. Áno, Vesmír, pretože Zem je len jeden malinký bod, ktorý nie je možné vyčleniť z celku. A na tej Zemi sme my, ľudia. Žiaľ nie sami. Je nás tu takmer plno, uzrieme prekvapení, jakmile pochopíme, že všetko vôkol nás je vlastne živé. Neostáva len konštatovať, že pohania, pre ktorých bola živá planéta kolískou ich vlastnou ale tiež kolískou všetkého živého vôkol nich, mali pravdu, keď žili skromné, snazic sa chrániť všetko živé vôkol nich, aby to tiež žilo svoj vlastný svet. Preto tie ľudské Rody, ktoré obývali spoločne určite územie, vytvárali si na ňom toľko len potrebné pre žitie z obnoviteľných zdrojov. Tie zdroje boli ich materiálom pre spracovanie na potrebné pre domácnosť, kde chceli v rovnakom duchu vychovávať tiež ich potomstvo. Koľko generácií bolo pospolu? Koľko ľudí, ktorí pametali minulosť a koľko, ktorí chceli už meniť dnes na inú budúcnosť. Pochopiť tam tých v dávno minulej dobe je nám dnes potrebné. Uchytiť ten čas rôznorodého rozvoja vôkol skromného domu človeka, dohliadajúceho na prírodu, ktorá si žije svoj čas slobodná. Rastliny a zvieratá v súlade, za dohľadu a prípadnej pomoci človeka. Správca, ktorý vie, že mu zverený majetok nepatrí, bude ho spravovať dobre, aby mohol predostrieť vyúčtovanie. Komu? Nuž Životu. Živému, tvorivému Životu vôkol neho v celom obrovskom Vesmíre. A tu možno je tá znalosť pohanov: reinkarnácia. Znovuzrodenie. Pochopiť spôsob, keď všetko sa obnovuje vôkol neho, ho pravdepodobne podnietilo vziať v potaz skutočnosť, že on sám sa zrejme znova a znova rodí. Žije vždy znova a znova po smrti tela, keď rodí sa po veky vždy do tela nového a vytvára kus svojej práce tu, v tomto živom kolose. Všetko vôkol je obnoviteľný zdroj a on sám, tá bytosť zvaná človek ide vekmi zo zrodenia do zrodenia a je teda obnoviteľným zdrojom práve tak.

Obnoviteľným zdrojm pomenujeme to, čo sa samo, bez nášho pričinenia dokáže obnoviť, ak my, zo zdroja vezmeme. Potom sú tu ale rastliny, ktoré my ľudia pestujeme, obnovujeme, aby sme mali v konečnom dôsledku z týchto úžitok. Na jedlo, ošatenie, obutie, skrášlenie domova, pomôcky roznakeho charakteru. A tu sa pozastavme u rastlín, ktoré majú využitie rôznorodé a my by sme mali pochopiť prečo? Ako je možné napríklad že mnohé tisícročia je tu prítomný obyčajný Ľan siaty. Rastlina ktorá je najmenej 30 tisíc rokov už zakreslená v jaskyni niekým, koho my nazývame ani nie človekom, pretože nedokážeme zboriť nami, ľuďmi vytvorený mýtus, že človek je na planéte ako sčasti inteligentný tvor toľko pár tisícročí, ťažko nám pripustiť i čas 10tisíc rokov. Ľan, ktorý je liečivý, možno z neho získať olej, ušiť odev. To čo dnes teda nie je úplne bežne, je činnosť ktorá prinesie z obyčajného semienka Ľanu skrze rastlinu, množstvo ďalších semienok a tiež čo i len jednu obyčajnú niť. Načo by nám ale bola Ľanová niť že? Potrebujeme týchto rastlín hodne, pretože odev z Ľanu je prospešný telu. Je to síce diskutabilné, ale chráni telo pred prienikom tepla zvonku v lete a v zime udržuje teplo tela pred prienikom mrazu. Nebude to v rozmedzí enormne vysokých teplôt a mrazov, ale ľudstvo dávno chápalo užitočnosť rastlín podobného charakteru. Čokoľvek sa nám známe zachovalo o týchto rastlinách, ktoré ešte dnes sú tu z dávnych dôb, mali by sme opatrovať a rozvíjať ich spôsobilosť byť užitočné. Je možné že o mnohých vlastnostiach ani nevieme. Zrejme sa jednoducho stratili v čase, práve tak, ako sa vytratilo mnoho druhov, ktoré síce nájdeme vyobrazené na niektorých obrazoch, ale nič už o nich nevieme a ani sa v dnešnom našom svete nenachádzajú.

Žiarivé vločky z plášťa Bielej Kňažnej, presýpa Vietor zimnou krajinou. Však v zapetí im Vesna kráča, smejúc sa, keď rozihrané deti, v jej zelenej vlečke sa batolia. Vznešená Leto do hýrivého šatu z kvetov odená, prichádza v záplave obdivu. A za ňou, už očakávaná, plodivá Jeseň je tu, rozdávajúc dary Rohu hojnosti… Tak plynie štafeta ľudských dní, keď rok s rokom sa nikdy neminú.

Po bielej, studenej kráse, keď zem si oddýchla, prichádza znova jarný čas a my potrebujeme našu pôdu osiať. Osadiť plodinami, ktoré nás nasýtia a nám chutia, rastlinami, ktoré nám prinesú úžitok, či tými, ktoré zároveň nakŕmia zvieratká, čakajúce na našu ruku, ktorá im pôda jedlo. Aby sme ale mohli tak učiniť, aby sme mohli osiať našu zem, potrebujeme pred zimou uschovať čas semien, aby sa tak štát mohlo a nám sa znova urodil i ďalší rok dostatok pre pokrytie všetkých potrieb a pritom sme mohli znova odložiť na novú úrodu. Je to kruh tých istých činnosti, ktoré najprv musíme pochopiť v tom základnom. Nejaká rastlina je jedla, liečivá, použiteľná na niekoľko ďalších spôsobov, iná je jedovatá. Jedovatú teda vyčleníme z okolia komunity kde žijeme a budeme si držať len tu jedlu a viacúčelovú. Teda. Pochopili sme jedlo, oblečenie, pomôcky. Musíme plánovať, ochraňovať svoj plán, aby nedošiel zmaru. Ak teda bol niekto pred 30 tisicrokmi schopný v jaskyni na stenu nakresliť čo i len pár čiar ktoré pripomínajú rastlinu Ľanu, chápal čo to je a tento opakujúci sa kruh: siatby, zberu úrody a výroby predmetov z tejto rastliny si užíval. keď ale to bolo rukou nie práve zručného umelca, to nesvedčí o primitivite, to vypovedá o komunite vzdelanej, teda vládnucej znalosťami. Len čo tieto teórie vezmeme v úvahu, naše hľadanie strateného času sa bude uberať úplne inými cestičkami. Povedie nás časom k plnému pochopeniu dávnej doby.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 11.Obnoviteľné zdroje/ kreslený vzor Zelená strecha

$10.00

Kreslený vzor si po uhradeni poplatku na chod blogu stiahnite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s