16/1. Ako osadiť pozemok/kresleny vzor Hrušky

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Tí, ktorí už majú prvé kroky na svojom pozemku za sebou, ale i tí, ktorí sú už omnoho ďalej, sa zhodujú v jednej základnej téze: -Plánovanie vlastného pozemku, je aktuálne započať až po tom, keď sa s daným kútom Zeme spriatelíme. To obnáša, potulky po tomto území, poposedania na rôznych miestach a dôkladne poprezeranie všetkých rastliniek a ďalších foriem života, ktoré už na svojom území máme. Tiež nákresy vlastných ídeí, sa nám pravdepodobne budú javiť z každého kúta, miesta pozemku akoby v inom svetle. I keď to znie naším ušiam zvláštne, potrebujeme sa skutočne s týmto kúskom pôdy spriateliť… psychológ by celú záležitosť zrejme skonštatoval ako chvíľu, v ktorej si adaptujeme do vedomia, podstatu nadchádzajúcich dní, …a to, že nám tento kus Zeme dočasne akoby patrí, bude nás kŕmiť, zaodievať a ukáže nám ďalších spoluobyvateľov na tomto kúsku Zeme…za predpokladu, že s daným kusom pôdy budeme nakladať ako s krehkým porcelánom po prababičke a nerozbijeme, nezničíme všetko čo sa tu už nachádza hneď v prvých dňoch nášho osídlenia sa na danom mieste. Jednoduchšie je celú záležitosť tiež pochopiť z hľadiska súčastných dianí, situácia podobná, ako keď vchádzame ako podnájomník do bytu niekoho iného, v tomto byte nám bude pridelená jedna izba, kde môžme mať všetko, čo potrebujeme pre vlastnú potrebu, teda svoje vlastné predmety. V priestoroch ktoré sú spoločné, užívame predmety majiteľa a patrične sa teda o tieto predmety tiež staráme a s týmito predmetmi zachádzame tak, aby nedošlo k úhone, aby sme ich nesprávnym zachádzaním nezničili… Z hľadiska nášho pozemku, je možné vnímať našu izbu ako nás dom a spoločne priestory je záhrada. Túto obývame spoločne s inými formami života… Náš kút Zeme, nás kus pôdy, lánu, je náš, ničmenej my ho len používame, následne bude patriť naším deťom, avšak naše deti ho taktiež budú iba užívať…Kde teda na tomto kúsku pôdy začneme s osadením prvých rastlín? Najmúdrejšie sa javí na malom kúsku, kde nenájdeme takmer žiadnu činnosť, ani rastlín, ani živočíchov. …. -Prvé rastlinky by mohli byť buď semienka dlhovekých stromov, alebo už malé sadenice, s vedomím, že tieto stromy budú meračom času. Bolo by aktuálne možné, počítať so sadenicami stromov rôznovekých… ….-Druhý typ rastlín, je rýchlorastúca zelenina, ale ako prvy i hlávkový šalát, redkvička, cibulka, kopor a možnosťou su tiež bylinkove záhony, ktoré zároveň by na našom stole namali chýbať žiaden deň i keď prvoosadene sú ako symbol prvých jarných jedlých rastliniek zo zeleniny.Následne pridávame rastliny, ktoré budeme používať v kuchyni. ….-Tretím typom rastlín, by mohla byť pre naše klimatické pomery aktuálna ale hlavne nami obľúbená, kvetinová zmes, ktorú by sme dokonca mohli osiať v miestach ktorým sa na pozemok vchádza. Túto zmes môžme pojať ako kvety divoké, nachádzajúce sa tiež voľne v prírode, ale tiež ako kvety kultivované civilizáciou, rovnako so zámerom, z ktorého je patrná naša náklonnosť k danému druhu. Po týchto prvých krokoch sa pravdepodobne ešte chvlilu budeme vlastným pozemkom túlať a počkáme, ako si dané miesto poradí s našou prítomnosťou a s asimiláciou nami implantovaných rastlín. Zároveň túto dobu už plne využívame k nákresom našich predstáv, našich znalostí a našich potrieb… s prihliadnutím k sucastnemu stavu, ktorý si už príroda tvorí na danom mieste. ….-Štvrtým bodom v rozvíjaní našej činnosti je preberanie sa súbormi viacerých variácií nákresov v ktorých sa odzrkadľujú naše predstavy a sny, z ktorých vyberieme jeden nákres, najbližší súčastnej realite a podľa tohoto nákresu, začneme s aplikáciou rozpisovania časového harmonogramu, tiež známejším pod pojmom kalendár práci v záhrade….- Piatym počinom je už samotný štart zbierania vedomosti o kozmických zakonitostiacj, prírode, vode, živočíchoch a rastlinách…. tento proces plynule pokračuje po všetky naše dní života a aktuálne navezuje na vedomosti našich predkov. Ak patríme k ľuďom, ktorí majú radi symboly, na svojom pozemku si môžme vytýčiť body, ktoré ako detská omaľovánka, po imaginárnom spojení čiarou, vyjavia skrytý obrázok, ktorý je nami, nášmu pozemku vtisknuty. Môžme si tak vytýčiť body ktoré ukrývajú obrazec kvetu, vtáka, hviezdy, ovocia, nádoby, jednoducho čokoľvek, k čomu máme blízko, alebo je to niečo, čo spája nás rod cez generácie speť do minulosti, čímž sa môže jednať i o iniciály mena nášho rodu…

K záhrade neodmysliteľne patria všetky živé organizmy a my musíme počítať s tým, že sa nám tam tiež aj nasťahujú. V našej záhrade sú všetky organizmy dôležité, i keď je pravda, že niektoré naším rastlinám skôr škodia. To je práve dôvod, ako zistiť, prečo je tomu tak, ak sa nám nejaký druh v záhrade premnoží. Niečo tam bude chýbať. Niečo nie je v rovnováhe. Každopádne to čo by v našej záhrade nemalo chýbať, je včela. Je to najpotrebnejší oganizmus na planéte – takto to bolo prezentované na schôdzi Kráľovskej geografickej spoločnosti v Londýne, kde vyhlásil Earthwatch Institute včely za najcennejší živočíšny druh na tejto planéte. Uviedol to už v roku 2008 The Guardian.

Jedným z dobrých pomocníkov v záhrade sú rôzne nádržky na vodu, jazierka. Stačí aj úplne maličké, ale plnia funkciu nielen oživenia okolia, ale tiež pre všetkých návštevníkov našej záhrady sú zdrojom k uhaseniu smedu. Doplňovanie vody môžme vyriešiť skrytým barelom s pomaly odtekajucou vodou do nádržky – jazierka.

V oblastiach kde je suché a horúce podnebie a kde je ešte rastlín malo, musíme veľmi dobre premýšľať a hľadať informácie, ako a čo osiať prvé ale hlavne, ako všetko udržať. Jedným z riešení nie je vyzdvihnúť záhony nad úroveň terénu, ale naopak, znížiť ich pod úroveň terénu a k záhonu vysadiť kríky, prípadne strom, ktorý bude rastlinám poskytovať tieň pred slnečnými lúčmi. V prípade že máme radšej záhony vyzdvihnuté nad okolitý terén alebo v rovine s okolitým terénom, môžme použiť zavlažovanie známe už v antickom Egypte: čo obnáša zakopávanie keramických nadob ná zahon s odoberatelnym vrchnákom pre doplňovanie vody a na spodnej strane je odtok upchany s kúskom dreva s vínnej révy, ktorá má tu tendenciu, že jednak nehnije a tiež dokáže napučať a prepustit do záhonu len vždy troch vody, takmer ako keď máme v kuchyni kvapkajúci kohútik. Čím dodáva záhonu vlahu neustále.

Vínna réva – jej prínos v záhrade je značný. Koreňový systém zabezpečí okolitým rastlinám takmer materskú podporu, ak uznávame, že rastliny dokážu navzájom komunikovať a sdieľať dokonca i strach či rôzne pocity. Ak sa budeme držať tohoto pravidlá, pokúsime si vštepiť do pameti, že rastlinám sa darí práve tak ako ľuďom v komunite iných rastlín, ktoré vyhovujú ich rastu. Nie inak je to s vínnou révou. Má rada spoločnosť iných rastlín a na nás je, aby sme v praxi tento jej požiadavok akceptovali. Využitie v kuchyni je rôzne. Zavárané hrozná, ako mix s iným ovocím, džemy, mušty, či víno.

Na trhu je dostať nepreberné množstvo rôznych druhov tekvíc. Mne osobne sa osvedčili tekvice osádzať na burinu výpletu zo záhonov, vždy s trochou zeminy, kde nahádžem i drobné kamenie, konáre z kríkov, osejem okolo tejto kôpky na kompost semienkami briez, smrkov a pridám zelenú papriku – semienka. Všetko si tam veselo klíči a podľa potreby, ak je to miesto dosť rozľahlé, je možné pridať iné rastliny, zeleninu, či kvety. Pokiaľ je na strane kde je tekvica tiež pár rastlín kukurice či fazule, je to veselá spoločnosť ktorej sa darí. Konáre briez je možno strihať na metly, ktoré sú vhodné na umetanie cestičiek v záhrade. Jarná brezová voda pomôže k oživeniu pokožky a vlasov. Nové výhonky konárov na smrkoch dokážu ucistit vodu, ak máme na vlastnom pozemku nejaký zdroj studničku, studňu a v čase letných lejakov sa stane, že sa nám dostane do zdroja vody povrchová voda zo záhrady.

Osadiť v Desertu obyčajné zemiaky nie je tak jednoduché akoby sa zdalo, ale… pokiaľ do zeme zapravíme suché seno, podsadíme trávnatou zmesou a šošovicou, odvďačia sa nám zemiaky vzklicenim veľmi rýchlo. Pravdepodobne takmer to isté bude platiť vo všetkých suchších oblastiach.

Mojou prvou starosťou v Desertu, bolo nájsť spôsob, ako udržať rastliny zelené a rastúce. Podarilo sa to až keď som prišla na spôsob skúsiť záhony pod úrovňou terénu a ochrániť ich tak, aby než ich stonky zmocnejú, nemali príliš Slnka a rovnako, aby sa k ním nedostával horúci vzduch, preháňaný Desertom vždy povievajucim vetrom. Tým že som skúšala rôzne variácie pri osievaní a osievanie rastlín husto vedľa seba, sa tieto v raste vzájomne podporovali a nebolo nutné ich príliš často zalievať. Táto metóda je aktuálna pravdepodobne všade tam, kde je nedostatok vody ale môžme rastlinám zabezpečiť spoločenstvo podobných druhov v priehlbnach a ešte stienene proti Slnku a vetru.

Dôležité je, čo v záhrade chceme, na čo všetko nám stačí náš pozemok, aký štýl je nám samým vlastný – antický, stredoveký,súčastná zmes permakultúry a vlastných ídeí, alebo čokoľvek čo sa nám páči a budemem sa v záhrade cítiť pri práci skutočne potrební a šťastní. Každopádne dôležité je vedieť, že rastliny potrebujú Slnko, vodu a majú radi spoločenstvo iných rastlín. K tomu všetkému potrebujú našu starostlivosť, aby nepadli do osídel inváznych rastlín, ktoré by im veľmi rýchlo zabrali ich priestor k žitiu.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 16/1. Ako osadiť pozemok/kresleny vzor Hrušky

$10.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s