10.Ľadová komora

Koľko je ešte dnes zachovalých domov minulosti? Tých z blata a slamy tehál, keď mladý pár sám hlinu namiešal s plevami, čo po mlátení obilia ostali a na Slnku v lete usušil tehly, by neskôr s pomocou blízkych svojimi rukami domov svoj si vystaval. Maličký domček so strechou slamenou a oblôčikmi ako dlaň. Na priedomku podstienok, kde sušila na jeseň sa cibuľa, či kukurica s fazuľou, by celú zimu malá gazdiná rodine čo na stôl k jedlu položiť. Dobrý bol ten domček, všetko sa doň vošlo. Kuchyňa i parádna izba predná a v zadnej si domáci ustlali na noc, však celý život denný v kuchyni odbyvali. Varili i tkali ženy pokrovce, vyšívali háby. Deti v korytu kúpali, vodu na dvor vyšplechli. Všetko málo svoje miesto, i keď nie vždy všetko dľa našich noriem mali, dnes už tieto domčeky s inakymi znalosťami môžme si vystavať. Tie isté, len viac na hygienu hľadieť budeme a čisto vôkol domu udržať je potrebné. Dobrý je dom z blata, dýcha a izoluje, podlaha blatom vymazaná, len sa brezovou metlou umetie. Pokrovce gazdiná keď treba zakaždým vyperie, nie veľa to dá námahy. Pod strechou seno a všetky plody uskladnené, čo nepomrznu v zimnej metelici. A vôkol domu všetko zelené, do hrnca čerstvé vždy na jar, v lete a jeseni. Ten dom má však tajomstvo malé. Ľadovú komoru v sade, či záhrade.

Ľadová komora bolo sklepenie, pod úrovňou zeme. Najprv si určili miesto, hneď sa kopali schody spoločne s výkopom prvej úrovne sklepenia. Vykopaná zemina sa mohla vyhadzovať na južnú stranu, čím vznikal kopček, ktorý neskôr bolo možné upraviť terasami a osadiť zeleninou a na vrchol kríky, stromy. Po vykopaní prvého podzemného podlažia, sa postupovalo podobne na menšie druhé podzemné podlažie, teda na opačnom konci prvej komory, mohli byť hĺbené ďalšie schody a mala ľadovňa. Podlaha v ľadovej komore bola upravená, vydláždená kameňmi, rovnako i múry a schodište. To isté na prvom podlaží, len podlaha tu ostala nevydlazdena kameňom, len vymazaná hlinou. Nad týmito podzemnými komorami stal zo slamy, hliny, kameňa, alebo dreva a snáď so slamenou strechou, alebo drevenou, prístrešok, oprený jednou stranou o kopček vykopanej zeminy. Úlohou tohoto nadzemného prístrešku bolo zabrániť v lete teplú, aby sa dostalo do podzemných komôr, čím sa udržal i v horúcom lete ľad v ľadovej komore. Dôležité bolo dobre naplánovať, dobre vytvoriť. Po čase nebolo možné usudzovať na umelo vytvorený kopec, keď porástol celý drevinami a medzi nimi ľudskú činnosť upomínala len zelenina osadená na voľných plochách. Ľadová komora bola osadená zrejme už pri výkope veľkou kamennou vaňou, do ktorej hopodar hneď prvú zimu, po výstavbe, ľadu navláčil, čím sa už nastalo zabezpečil a tak domácnosť malá priestor na ukladanie potravín. Je možné, je tento prístrešok mnohí orientovali rohmi budovy na juh a sever, východ západ. Znalosti a zručnosť starších príslušníkov rodu, bola základom pre mladcyh, ktorí tieto znalosti zachovávali zase pre ďalšie pokolenia

Našou úlohou dnes, je pokračovať v diele predkov, len čo sa presvedčíme, že príroda je nielen najlepším lekárom, keď prináša šťastie môcť sa jej dotýkať, dýchať jej vôňu a kochať sa jej krásou. Blahodárny vplyv na našu psychiku a šťastné dní sveta našich detí, to všetko je v našej záhrade. Pritom je nielen farebná a voňavá ale i jedlá. Len čo sa zahĺbime do sveta ktorý nám je skrytý, kým sa plahočíme asfaltovo-betónovým mestským životom z práce do apartmentu vybavenom technickými vymoženosťami, pocítime nesmierny úžas nad všetkým, čo sa mrví a hýbe v našej záhrade. Lozí to po našich rastlinkách, bzučí to v našich kvetoch a keď sa zohneme k zemi, údivom ostaneme prikovaní na mieste. Vôbec nie sme schopní poznať a pomenovať všetky tie chrobáčiky, ktoré sa vŕtajú v zemi okolo koreňov našej zeleniny, ktorú si práve túžime schrúmať. A tu je ďalšia dobrá rada našich starých materí. K zelenine osádzať zároveň kvety. Tie čo sú jedlé ako koreniny, na čaj, alebo i ako potpourri – sušené voňavé rastlinky, ktoré budeme pridávať k prádlu a do kútov v izbách. Všetko jedlé a zdravé spoločne, aby sa navzájom podporovali v raste. Dôležitá je rôznorodá výška rastlín na záhrade v záhone, ale tiež koreňový systém rôznych veľkosti. Tak rastliny budú prosperovať a domácnosť bude mať úžitok. Je tu zároveň ten povestný reťazec prírodných zákonitosti. Na malých priestoroch malý, ale ak máme tu možnosť k záhrade pridať sad, lúku, pole a lesík, náš podiel na živote na planéte môže byť značný. Stačí i malý potôčik, vytekajúci spod lesíka, mokraď, lúka plná lúčnych rastlín, krava, či koza, husi a sliepky a časť prírody získa svoju dávnu podobu.

Autor – fotografii, tiez z vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

9.Bója, Bójovia

Mapa pevniny Antarktída, ktorá je bez ľadu a snehu, je spájaná s námorníkom Piri Reis niekde okolo roku 1513 n.l., by mala byť tá chvíľa, keď ju zakreslil, použijúc podľa jeho vyjadrenia materiály dostupné v Byzantskej knihovni. Každopádne cirkev vatikánska bola toho názoru že sa jedna o nebezpečný materiál, ktorý by hovoril, že Zem je guľatá a mapa hneď po spatreni sveta zase zmizla a objavila sa len relatívne nedávno. Po dôkladnom preskúmaní vedeckými metódami, je stanoveno, že pred približne 6000 rokmi, bola Antarktída skutočne bez ľadu. To podporuje zápisy o periodickom prepolovani v rozmedzí 3237 rokov, spojených so silným elektromagnetickým vetrom prichádzajúcim v určitom období k Zemi, zvýšenú magmatickú aktivitu na Zemi, smerujúcu k prepólovaniu. Pôjde o lokálne zmeny v zemskom plášti, rozlámanie niektorých zemských desiek, ktoré nedostatočne zapadajú do seba a ich odtrhnutie. Možno.Čo súvisí rovnako s pomenovaním kmeňa/ rodu, dozorujúceho tieto zmeny v dávnej minulosti. Kmeň Bojov. je možné, že to boli Bójovia, ktorí boli usadení v okolí veľkých tektonických zlomov a ich úlohou bolo sledovať všetky aktivity v týchto lokalitách. Nemáme dôkazy, ale my sami sa môžeme k práve takýmto aktivitám pribrať a tieto pre seba a svoje ďalšie, nové generácie ziskat, archivovať. Táto činnosť obnáša uschovávať záznamy, zápisy, naším, nám vlastným štýlom. Záznamy znalosti, ktoré je dnes možné voľne dohľadať na internetu. Takto získavané znalosti budú jednak zdrojom pokrytia našich potrieb v súvislosti nielen s nákupom pozemku, domu, ale pomôžu nám prípadne s výstavbou nového, pevnejšie domova, s osadením záhrady, polí, či lesíka.Bójovia sú podľa záznamov čo nám zanechali historici minulosti, ľudia čestní, silní, odvážni… Boja, je predmet, alebo spôsob značenia nebezpečných miest v mori, ktorým sa je potreba vyhnúť s plavidlom, alebo za miesto označené bojov, už neplavat….

Požadovanú, najpotrebnejšiu komoditu, na našom pozemku, teda vodu, by sme si mohli vytvoriť a pestovať. A my skúsime, či by to bolo skutočne možné a ako. Staré texty hovorili o možnosti, navŕšiť kamene do podoby pyramídy a počkať pár dní až spod pyramídy začne vytekať pramienok vody… Ako na to? Pokúsim sa to postupne rozviesť v ďalších príspevkoch. Každopádne by to asi malo vyzerať tak, že si všetko dopredu zvážime, zistíme čo o týchto krokoch už vedia iní a pristúpime k dielu štýlom, že si vyhĺbime približne 4×4 metre jamu, hlbokú asi 1.5 metra. Vyložíme strany čímkoľvek, čo bude vodotesné, prípadne si zabezpečíme na jednej strane odtok, ktorý sa dá utesniť a znova otvoriť kedykoľvek bude potreba a k tomuto bazénu by sme mali mať ešte prívodovú šachtu, ktorou bude pritekať voda spod pyramídky. Keď budeme vytvárať pyramídku z kameňa, potrebujeme spodnú časť, podlahu, spraviť vodotesnú, na ňu umiestniť niečo ako malý kamenný bazénik, do ktorého dáme sklenené nádoby naplnené čiastočne vodou. Okolo môžme s kamenia vytvoriť do výšky peknú pyramídku. Keď máme istotu že sa nám stavba nezborí, pokryjeme ju zeminou, získanou z vyhĺbenia bazénu. Tento kopec osádzame kľudne brezami a kríkmi, či smrekmi okolo. Aby to bolo skutočne funkčné, bude dobre rozostaviť okolo vetšie kamene na ploche a v prípade že na pozemku budeme hĺbiť viac priestorov, napríklad na uskladnenie zeleniny, či konzervovaných a sterilizovaných výrobkov, urobíme si v okolí pyramídky ďalšie kopčeky zeminy ktoré osadíme stromami a medzi tieto kopce osadíme kríky malin, ostružín. Získame tak lesné zátišie, ktoré by malo splniť daný cieľ a my získame vodu na zalievanie záhradných záhonov. Celý systém by ale mal dôjsť pravidelnej údržbe a zveľaďovaniu tak, aby táto voda na pozemku bola čistá a my sme ju udržali nastálo na svojom pozemku.

Tento rám je starý pár sto rokov. Jedna sa o ručne vyrezávaný rám s následným postriebrením, takzvany Silversmith proces, ktorý bol poprvé použitý v Čechách vo stredoveku. Motív je voda, snáď ako v príboji, keď sa zdvíha vlna. Drevo stromu červený smrek. Červený smrek (Smrekovec opadavý, Modrín opadavý, Larix decidua) je ihličnatý strom. Vyskytuje sa v oblasti s centrom v Alpách a Karpatoch. Najčastejšie sa vyskytuje v zmiešaných lesoch s bukom, jedľou, smrekom, prípadne borovicou. V česku je známy pod menom modrín, pretože pod vyplvom počasia chytá rýchlo sivo modrú až sivú pätinu.

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

8.Orech kráľovský pred domom

Orech kráľovský býva zvyčajne vysoký až 45 metrov, má hrubé konáre, sivú trocha vrásnitu kôru, kmeň býva silný. Pestuje sa v záhradách, parkoch na voľných stanovištiach. Vyžaduje nížinné stanovištia, vlhkejšiu, humusovitu pôdu , viac svetla, odpudzuje hmyz . Využíva sa hlavne drevo a plody. Orechové drevo je žiadaná komodita pre exkluzívnejší nábytok. Je to medonosná plodina. Plodiť začína približne v 15-tich rokoch. Plody obsahujú tuk, proteíny, sachridy. Z dozretých plodov sa vyrába orechový likér. Liečivé účinky majú listy a zelené oplodie nedozretých orechov. Čerstvé listy sa zberajú v júni a vyrába sa z nich odvar proti poruchám trávenia, tvrdej stolici, nechutenstve. Liečitelia uvádzajú rovnako dobrý vpliv pri cukrovke a žltačke. Výluh z listov je dobrý tiež pri ženských problémoch alebo pomáha pri znižovaní cukru v krvi, pomáha pri zápaloch kože, lieči akné, potenie nôh a vypadávanie vlasov. Zelené oplodie má ešte silnejšie účinky ako list. Orechy sa zbierajú ešte kým sú zelené. Po usušení sa môže rovnako na 5 minút povariť celý orech i so škrupinkou. Používa sa pre účely ako sú spomenute. Jeho umiestenie v našej záhrade može byť rôzne, ale na presvetlených plochách. Záhradníci doporučujú sadiť vždy najmenej 2-3 stromy a viac na pozemku. Jedno z miest môže byť už v predzáhradke, pokiaľ máme pred domom vetší priestor a pokračovať môžme ďalej smerom do záhrady, možno i v zeleninovej záhradke, kde je zelenina ktorá požaduje menej Slnka.

Náš dom potrebuje byť oddelený od ostatného okolia či už je v mestskej zástavbe, na malej dedinke, alebo na samote. Dôvodov býva niekoľko, ale najvýraznejšia je bezpečnosť a to v prvom rade. Bezpečnosť malých drobcov, ktorí ešte nedokážu rozlišovať nástrahy najbližšieho okolia a pri hre nie sú príliš obozretní. V každom prípade je plot okolo vlastného pozemku tým prvým počinom. Zdobnejši hneď od začiatku, alebo len praktický, má rôzne podoby a môžme si ho navrhnúť sami podľa typu okolia, a domu, alebo si ho nechať vyprojektovať odborníkmi na design. Tým najmúdrejším počinom po nasťahovaní sa do domu, môže byť pokus, otestovať vlastné možnosti, vlastné schopnosti a nakresliť si budúcu podobu plotu s tým, že rodina bude plniť úlohu kritikov. Ak niektorý z návrhov vyhraje, bude potreba jeho podobu oznámiť na obecný úrad a návrh zrealizovať.

Jednou z mnohých možnosti ako na vlastný dom a záhradu, prípadne rodový statok, kto už je na tejto ceste, je žiť najprv niečo ako demo verziu v našom dnešnom pojatí. To jesť tvrdá skúška, keď síce už vieme čo chceme a potrebujeme, ale nie sme ešte oboznámení čo všetko na našom pozemku môže byť, čo tam nájde svoje miesto, svoj domov. Býva to vetšinou tak, že naše predstavy a skutočná realita sa nie úplne zhodnú a my budeme musieť buď trocha zľaviť, alebo pridať. Pokiaľ je to teda možné, veľmi žiaduce je ponechať pred samotným domov vetší priestor, ale využiť ho na potrebné zázemie. Jedným takýmto potrebným je dom pre návštevy. Maličký domček, obsahujúci všetko, čo naša návšteva bude potrebovať, ale až po tom, čo si nejaký ten čas v tom malinkatom domčeku odžijeme my sami. A to je práve ťa demoverzia, keď prvé roky môžeme žiť v takmer miniatúrnom hosťovskom dome, odkiaľ už začneme s realizovaním všetkých plánov ktoré na pozemku uplatniť chceme. Tak záhrada a dom môžu postupne vyrásť do krásy, keďže sa nás pomer toho čo všetko chceme a to čo môžme skutočne na pozemku vytvoriť vykryštalizuje a my nakoniec uplatníme to najefektívnejšie a najpohladnejsie riešenie. Druhou výhodou bude, že tento malý hosťovský domček ocenia naše budúce návštevy, keďže im poskytne dostatok súkromia a pritom nás budú mať na dosah.

Záhrada je dielo, ktoré bude všetkým vôkol rozprávať o našich poznatkoch, našej kreativite, záľube v jedle, bylinkách, tiež o čase, ktorý sme tejto záľube a povinnosti ochotní, či schopní darovať. Bude to niečo ako srdcový román na pokračovanie pre ženy a obľúbený akčný film pre mužov. pre deti to bude oáza kľudu a spomienka na šťastné detstvo. Záhrada by mala byť viac osobnejšou záležitosťou ako dom, kde je nutné zohľadniť všetkých členov rodiny, ich potreby, záľuby, ich vkus. Záhrada odhliadnuc od spoločných priestorov, kde budeme tráviť oddych, môže byť miesto, kde zrealizujeme len tie naše predstavy ako môže spoločne žiť všetko pospolu na malom kúsku pôdy.

Voda. Úplne obyčajná voda. Priezračná a čistá, je neodmysliteľnou potrebou nášho domova, našej záhrady. Je to komodita, ktorá je jedinou nutnosťou, i keď práve tak ako sú potrebné pre život rastlín tiež Slnečné lúče a pre človeka vzduch. Zabezpečenie vody pre nás pozemok je nutné pokiaľ tam zatiaľ vôbec nie je. Studňa, jej vyhĺbenie na pozemku, alebo prívod z iného zdroja na pozemok, budú náročné finančné, pokiaľ sa jedna o malý pozemok. Na veľkom pozemku, ktorý spadá pod označenie rodový statok, alebo malá farma, bude možné improvizovať a zaktualizovať zdroj. Následne si vodu budeme musieť pestovať a dohliadať na jej neznečistenie, teda udržať v dostatočnom okruhu od žriedla, tiež čistý pozemok.

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

7.Dážďovky a levanduľa

Všetko okolo nás obsahuje všetko a to všetko je živé. My len potrebujeme pochopiť, že stačí málo a všetko okolo nás, môže byť naopak jedovaté, alebo mŕtve.

Svoj domov si pravdepodobne budeme chcieť založiť na čistom mieste, chránené hlbokým, starým lesom na majestátnych kopcoch a to najlepšie v údolí u zurčiacich potokov či riek. Nuž toto je správna predstava človeka, ktorý sa chce hrbiť nad zemou, ktorá mu dá obživu. Zem by tu mala mať dobrú kvalitu. Ale to čo potrebujeme v tej zemi nájsť keď už to svoje miesto objavíme, bude úplne obyčajná dážďovka. Ona totiž i keď není chránená, vymiera. Pokiaľ ju na svojich pozemkoch najdme, bude sa jednať o kvalitnú pôdu. Dážďovka sa živí zeminou. Jej žalúdok je uspôsobený na spracovanie zeminy, v ktorej nachádza pre svoju výživu drobné organické látky a drobné uhynuté živočíchy, alebo spadané lístie. Žalúdkom spracovanú hmotu dážďovka vynáša na povrch. Je to v podstate jej trus, ktorý dobre prekypruje pôdu. My ale budeme vedieť, že naša pôda je živá a prevlhcena, v opačnom prípade by dážďovky v suchej pôde a len ošetrenej hnojivami a pesticidami neprežili. Tu je ten potravinový reťazec, ktorému hovoríme živá zem. Čistá voda vytekajúca z chránených prameňov, preteká krajinou, ktorú zvlhčuje a táto pôda je plná živočíchov a rastlín. Všetci tu majú nielen svoje miesto, ale aj svoju prácu. Nik z tohoto reťazca nezaháľa a následne je potravou pre iný druh. Drozdy, škorce, ježkovia, krtkovia a mnoho iných, si radi pochutnajú na nepozorných dážďovkách. Ale nielen na dážďovkách. Na záhrade, či poli sa nachádza mnoho drobných živočíchov, ktoré pomáhajú pôde i keď možno spočiatku to tak nevnímame. Tiež rastlinám, ktorých semienka sa takto dostanú i do vetsich vzdialenosti od materských rastlín, keď vtáci uzobnú semienko a vo výtrusu ho prenesú niekam inam. Napomáhajú tak k rozmnožovaniu rôznorodosti rastlín po okolí.

Keď pochopíme že zem je zdrojom života a pozrieme sa do minulosti, tam, kde pohanskí slovania udržiavali vo svojom okolí čistú vodu a pôdu, chránili les v ktorom sa voľne pohybovali zvieratá, vezmeme túto povinnosť tiež do svojho života a nebude nám činiť problém veriť, že nás naša pôda uživí. Rôznorodosť darov, ktoré ponúka príroda, je tak široká, že sa občas musíme zamyslieť, či nám bude stačiť jeden rok na ochutnanie všetkých plodov, v prípade že pojmeme len časť jedlých rastlín do našej záhrady. Na fotografií je ryža, kukurica, ľan, pšenica a papyrus. Nuž a samozrejme prázdna parcela. Nôž a lyžica zobrazujú že sa chceme najesť, ale tiež obliecť, obuť, zapísať všetko čo sa naučíme a mnoho ďalších činnosti je tu ponuknuto len náhodne vybranými druhmi rastlín. To prvé čo potrebujeme vedieť, je každopádne, že každý druh má iné potreby pre pôdu v ktorej bude vyrastať. Iný spôsob opatrovania počas rastu. A až nám všetky dorastu, potrebujeme mať znalosti ako pozbierať úrodu, ako a kde ju uskladniť, ako z týchto rastlín priparvit potravu, odev, obuv, ako získať materiál na ktorý budeme zapisovať svoje znalosti z činnosti, ktorá sa nám stane zdrojom obživy, učenia i zábavy.

Krásu Provensálska už určite obdivoval každý. Rozsiahle polia osadené voňavou levanduľou, keď jej vôňu dokážeme takmer vnímať aj s fotografie. Tá úchvatná levanduľa je nesmierne príťažlivá nielen pre nás, ale i včely a ďalších opelovatelov, keď po týchto poliach celé dní poletujú a vykonávajú svoju prácu. Pre nás sú ale veľmi dôležité hlavne včely, keď chápeme ich potrebnosť. Jednak je ich prínos pre opeľovanie rastlín nezastupiteľný, ale v nemalej miere rovnako dôležitý je i prínos z hľadiska výroby medu. levanduľa je rastlina dôležitá i pre nás ľudí. Jej vôňa je výborným liekom, ktorý vo forme aromaterapeutických olejov, môžme používať pri bolestiach jednak na vdychovanie, alebo aplikovať pár kvapiek na boľavé miesto. Spracúva sa pre vonné oleje, ktoré sa ďalej pridávajú do výrobkov kozmetických a čistiacich prostriedkov, ale levanduľa je pridávaná i do koreniacich zmesi na grilovanie, či inak upravených mäsových výrobkov. Zaradiť levanduľu do záhonov so zeleninou je aktuálne s ohľadom na prítomnosť opeľovačov. A ešte jedna zaujímavá rada ktorú som vyskúšala osobne. Keď máte syndróm boľavých nôh, ktorý sa prejavuje vetšinou večer, po ulahnuti do postele, vyskúšajte kvalitné levanduľové mydlo uložiť k nohám do postele. Vonné látky, ktoré sú k týmto mydlám pridávané, tak po 10-tich minútach uvoľnia bolesť a Vy kľudne usnete. Doporučuje sa mydlo po troch mesiacoch vymeniť za nové a to staré som ja osobne použila na pretretie plôch po uprataní bytu. Jednoducho keď už je všetko upratané, vezmem ešte čistú handru, ktorú namočím do vody, túto vlhkú handru natriem levanduľovým mydlom a pretriem už čisté plochy podlahy, okenné rámy, alebo iné miesta v byte, ktoré budú odpudzovať hmyz, ak sú často otvorené dvere na patio, alebo tiež v kúpeľni, kde sa tak dlhšie udrží vôňa levandule šíriaca sa z podlahy. Pestovanie levandule nie je náročný počin na znalosti, pokiaľ ju pestujeme samotnú. Keď ju chceme obklopiť zeleninou, potrebujeme nájsť vhodnú kombináciu rastlín, ktoré majú zhodné nároky na pestovanie, alebo ju usadiť ako solitér doprostred záhonu, pôdu pre ňu vytvoriť na mieru jej potrebám a v odstupe, keďže musíme počítať s rozrastaním, usadíme zeleninu ktorá bude mať pôdu uspôsobenú svojim potrebám. Levanduľa býva vyššieho vzrastú a tak a na severnú stranu k nej usadíme zeleninu ktorá má rada tieň a z južnej strany môže byť tá zelenina, ktorá sa rada kúpe v Slnečných lúčoch.

Autor – fotografii, tiez z vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

6.Tynoj – alebo Cenej, Cinev

My dnes máme v rukách vedecké tvrdenia o dobe ľadovej na našej planéte.

Rôzne archeologické nálezy po celej planéte v poslednej dobe avšak poukazujú, že buď sa jedna v niektorých prípadoch o chybné údaje, alebo nebolo doby ľadovej na celej planéte. Mohla však byť doba ľadová len na časti planéty z nejakého dôvodu? Možno. Pokiaľ by totiž došlo k prepólovaniu a jeden z pôvodných pólov bol niekde v pohorí Himalájí a celé sa to prepólovalo do dnešnej podoby. Lenže v takomto prípade, musíme zase hľadať niečo, čo to prepólovanie spôsobilo. Jednalo sa o príhodu s Vesmírnym či pozemským činiteľom? A že táto hypotéza je možno aktuálna, je k nej, ak ju vezmeme za teóriu s ktorou skúsime pracovať, pravdepodobne možné priradiť jednu z udalosti zobrazovanú v Egypte. Za predpokladu, že máme otvorenú myseľ a našim cieľom je skrze rôzne teórie pátrať po dôvodoch čo sa stalo na našej planéte, keď je jasné že ľudská civilizácia nie je len pár tisícročí stará, ale čísla pôjdu do miliónov pozemských rokov. Ak si ale kladiete otázku či je táto možnosť vôbec aktuálna pre amatéra, pátrať po veku planéty Zem, tak odpoveď môže znieť áno, pokiaľ máte deti a viete, že ich povediete po tej istej ceste. Žiť v znalostiach a udržiavať ich pre nové pokolenia.

Jeden zo starých zvykov slovanských pohanov trval na dodržiavaní tradície, udziavat dubové háje, kde neustále musel horieť oheň, v ktorom sa spaľovalo drevo zo stromov, ktoré dorástli vysokého, takpovediac stareckého stromového veku. Vo dne, v noci, po celý pozemský rok. Tou druhou tradíciou bolo mať vždy vo svojom okolí v zurčiacich potôčkoch pretekajúcu vodu, studničky na lúkach a pod lesmi, močiare na pasienkoch a rokle v lesoch, zaplnené tiež vodou a povinnosť, udržiavať túto vodu čistú.

Je mnoho indícií takmer vo všetkých národoch, že šlo o nejakú udalosť. Slovania majú veľkú noc, teda čas tmy, čo by mohlo byť poukazom na to, že ich predkovia dlhú dobu prežili v podzemných jaskyniach na tektonických zlomoch u žriediel termálnych prameňov, než vyšli na povrch a začali sa znova usádzať poblíž vody, zakladať a udržiavať lesy, polia, pasienky a stavať domy.

Nuž a egyptský mýtus o Usirovi, Esete, Sethovi a Nefertare, by nám napovedal rovnako o pohrome. Každopádne táto aktualita egyptská, je spojená s dohodou Tynoj ( Cenej v novšom podaní) A Tynoj je planéta Zem, po dohode miesto v Egypte. Táto dohoda zabezpečila obetiam miesto, kde môžu v poklude žiť a rozvíjať sa cez počin, keď im tak bolo pôvodne zabraneno. Nuž a s Tynoj, teda dávnym Chrámom Sveta, je spojený rovnako skutočný Chrám, kde vo svojom čase nechala Kleopatra vystavať Chrám zrodenia a Jazierko zrodenia, potom ako priviedla na svet syna, ktorého otcom bol Cézar. To miesto je nám známo pod označením Hermonthis a dnes z neho už nenajdne nič. Na jeho mieste bol vystavaný v našej dobe cukrovar. Staroegyptský koncept mierových časov končí niekde v dobe okolo rokov 10500 pred naším letopočtom a to zabitím Usireho Sutechom, ktorý si tento nasledujúci čas začína krajinu prispôsobovať pre seba a svoju suitu, ktorá mu pomohla zvrátiť udalosti v jeho prospech, ničmenej len čo dospeje pohrobok Usireho, zabije Sutecha a zdalo by sa že karta sa obráti, ale zrejme Egypt sa už nikdy nevymami z područia zabíjania. Ako Sutechova bratovražda Usireho, následne pošpinenie Esety Sutechom a Nefertare a ďalšia mstiva vražda otcovho brata Horusom, synom Usireho i keď chcel len sa pomstiť, prináša s najvetsou pravdepodobnosťou k udržiavaniu znalosti o živote a smrti, tiezx tento neblahý sled úmrtí. Všetky tieto znalosti sú zapisované do kameňa na múroch stavieb a rovnako na papyrusové zvitky, ktoré sa vyrábajú z rastliny Papyrus. Prechod zo života do nového života sa zrejme odohrával v ojedinelých prípadoch ( pokiaľ sa neodohrával v Rodových celkoch) v Dome života takzvanej Hut ka Mnt u ktorej boli zroveň priestory pre takzvané Domy svitkov. Jedna sa o Zákony života a smrti, znalosti života a smrti a všetky znalostí pozemské a vesmírne. Udržiavanie týchto znalosti mali na starosti Faraóni a ich dvor, ktorý obsahoval všetky potrebné funkcie podriadených úradníkov. Za predpokladu že Tynoj bol celoplanetarnou dohodou, mali by sme v Egypte hľadať zastúpené všetky kultúry z planéty, ktoré sa v tej dobe tejto mierovej dohody zúčastnili. V tomto prípade by sa jednalo o obdobie okolo roku 23 888 pred naším letopočtom, kedy k tejto dohode o zriadení Chrámu Sveta v Egypte mohlo dôjsť. Táto teória rovnako priznáva nárok planéte zem na vyspelú civilizáciu pred katastrofou, vlastniacu technológie vysokej úrovne a schopnosť pohybovať sa Vesmírom.

Ruiny Hermonthis

Ruiny Hermonthis

Tento Nílsky kríž – Ankh je možné čítať ako vyjadrenie vtedajsej doby v zmyslu, že človek po mnoho miliónov rokov udržiava v našej Slnečnej sústave život v takej podobe, ako je ho možno nájsť v Egyte. Žiaľ v túto chvíľu nemáme možnosť určiť v ktorej dobe takýto zápis vznikol, pretože, tuto sa jedna o: pravdepodobne Vesmírny kríž, ktorý bolo možné vidieť ako zoskupenie planét 21.12. 2012 na poludnie, teda Letný slnovrat na južnej pologuli, pod Južným krížom, ďalej je tu Djedsky kolumn, ktorý je patrný i v prostrednej pyramíde na gízskej plošine, palica Was, ktorá je možné že už je spojená so Sutechom a jeho činom a na vrcholu nad Djedskym kolumnom je umiestnená figúra kľačiaceho muža, držiaceho v ruke palicu Was, ktorá hovorí o zdraví ľudstva. Ruky muža sú rozopjate,ako keď niečo drží, podopiera a akoby to chcel zdvihnúť a tiež sám vstať s tým čo drží, pritom má v pravej ruke pravdepodobne palicu was. Celý jeho postoj vyjadruje milión, coz v celkovom pojatí sa jedna o mnoho ( mnoho je pod číslom tri v podaní ankh, djedsky kolumn a palica was) miliónov rokov, človek udržuje Slnečnú sústavu a zdravie ľudstva. Je teda ťažko posúdiť čo z toho je pravdivé, avšak jeden z obrázkov udržiavaných dodnes vyjadruje situáciu, v ktorej Eseta už mŕtvemu Usirovi sľubuje, že lietajúce stroje im napomôžu vystavať pyramidy, pametniky týchto udalosti a sľubuje mu znovuzrodenie. Je to tak? Snáď áno.

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Fotografie z ruín Hermonthis a Ankh je možné nájsť voľne na internetu a sú odtiaľ . Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

5.My, knížata Země…

My, knížata Země, ja i ty můj pane. Kolik nás je? Co čas na lásku si v tuto chvílí poptáváme? Čas v zrození nám k žití byl dán. V kolébce zelené, hebké a voňavé. V odlesku barev, proplétajíc krystal. Nesmělé krůčky do prostoru, chrání a střeží starejši rodu. Čas k učení a po něm čas k lásce nám je dán. Posléze přijde vlastní zákon i chrám, kde ostražitost již nám vlastní je a chránit musí nově zrozené….

Tieto znaky poznáme tiež pod označením Vinidske písmo, alebo sa občas uvádza ako Staroslovanské písmo, ale tiež i slovanské runy.

Staroegyptské hieroglyfy sú všeobecne známe a mnohí si v nich históriu zapísanú v kameni na múroch stavieb tiež čítajú.

Aby sme dokázali čítať historické zápisy, potrebujeme v prvom rade vedieť premeniť písmenká dávnoveku na naše dnešné. Je teda nesmierne dôležité poznať historickú líniu skrze tisícročia dozadu, stačí hrubý obrys práve tak, ako keď si najsamprv vystaváme svoj plán pre život, ktorý budeme udržiavať na zreteli a kráčajúc po tejto línii svojho plánu vždy v čase si pristavovať menšie ciele, ktoré nám budú nápomocné pri žití a budeme ich brať ako body oddychu. Čo sa týka historickej línie ľudského rodu, keď máme hrubú predstavu, ktorú dnes doplňujú archeologické vykopávky, je dobre si vybrať jednu etapu ľudského života na planéte a zahĺbiť sa do ich štýlu života. Blízku zo stredoveku, či tu vzdialenejšiu, porovnávať hodnoty ktoré vyznávali ľudia v danej dobe, snažiť sa pochopiť ich činnosť, znalosti, kreativitu, položiť na protiváhu nás dnešný život. Ale to najdôležitejšie je, zapisovať si dnešnú dobu, dokumentovať ju. A tu sa dostávame k nášmu času, k nášmu domovu. Tým že pristúpime na túto možnosť uschovávať svoj čas, začne sa nám odvíjať scenár vylepšovania vlastného životného priestoru do takej miery, ktorá bude vypovedať o našich predstavách ale tiež o našej kreativite a možnostiach našej doby. Nuž a domov je miesto, kde túto svoju činnosť môžeme úspešne zahájiť a každú voľnú chvíľku tejto ušľachtilej záľube venovať.

Šafran je rastlina, ktorú používame v okrídlenej vete o vzácnosti. Vzácny ako šafran je teda i nás čas. Učím sa starobylé písmena a predávam knihy i časť mojich kreatívnych výtvorov. Ponúkam tiež na papyruse zapísané egyptskými hieroglyfmi Vaše dnešné meno po rozboru čo znamená ale rovnako i v písme Vinidov.

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna

4.Línia plánu

Štart/1- Absolútne najdôležitejšie je mať hrubý plán aký veľký pozemok chceme, aký dom, čo všetko chceme na pozemku vytvárať, kto všetko bude s nami na tomto pozemku žiť. Tento hrubý obrys nás z bodu Štart, posunie do bodu vyhľadávanie pozemku. Či už s domom, alebo bez domu.

Vyhľadávanie /2 – najnáročnejší úsek na línii plánu, pri zabezpečenie vhodného miesta, kde chceme prežiť svoj ďalší život. Je spojený s vyhľadávaním vhodného pozemku, alebo domu, keďže nie vždy sa stretne konkrétny pozemok s nárokmi na oblasť, zaberie najviac času. Dôležité je nezlavi ť hneď na začiatku a v hľadaní pokračovať. Zapisovať si pri hľadaní cenové údaje pozemkov, občiansku vybavenosť a bezpečnosť lokality. Ak pozemok neleží v záplavovej oblasti a vedie k nemu prístupová cesta ktorou sa k tejto svojej budúcej parcele dostaneme i v daždi či snehovej metelici a všetko vyhovuje našim požiadavkom, niet dôvodu odopierať si potešenie hovoriť tomuto miestu hneď od začiatku – “Môj domov”. Skamarátiť sa s ním od prvého stretnutia.

Finančné zabezpečenie/3 – je veľmi dôležité oboznamovať sa s touto témou priebežne už od chvíle, keď sa utvrdíme v prvotnej ideí, že skutočne máme v úmyslu nájsť si svoj budúci domov a vytrváme na tejto ceste až do objavenia vhodného miesta a jeho zafinancovania. Možnosti je mnoho a je len na nás, ktorou cestou sa vyberieme, ktorá nám bude vyhovovať najviac. Pokrytie nákupu bankou, dohoda o splácaní s terajším majiteľom, nákup nemovitosti inou spoločnosťou, ktorej to budeme splácať, crowdfouding… Výsledkom tohoto malého cieľa je kúpno-predajna zmluva s našim menom ako majiteľa a očakávanie listu vlastníctva z katastru nehnuteľnosti. Každopádne nemovitosť začíname užívať už po podpisu kúpno-predajnej zmluvy.

“Zasaď strom, postav dom a sploď dieťa”- ľudová rada, ktorú si budeme pripomínať, keďže strom potrebujeme. Je užitočný. Prináša nám vzduch ktorý dýchame, chladivý tieň nám i ďalším menším rastlinám, plody a následne keď dorastie do svojho veku, dá nám drevo na výrobky, ktorými skrášlime svoj domov, alebo spríjemníme teplom, uvaríme si na ohni z neho svoj pokrm. Strom, ktorý nám dá materiál na náš dom, poskytne domov zvieratkám, ktoré si budú poposedávať v jeho korunách, strom, ktorý nám dá inšpiráciu mať vlastný Rod ako ten mohutný strom. Košatý a s koreňmi hlboko v zemi. Strom, ktorý nám poskytne materiál na kolísku pre naše deti. Krása a účelnosť stromu je obsiahla. Teda to prvé čo na našom pozemku usadíme bude zrejme ktorýkoľvek dlhoveký strom a nasledovať bude zrejme plot i keď možno v prvej dobe skôr symbolický, dávajúci na známosť, že máme záujem si svoj domov chrániť a zvelebovať.

Konečný cieľ je veľmi mnoho šťastných dní na vlastnom pozemku s vlastnou rodinou v zakvitnutej a plodivej “záhrade” všedných dní i sviatočných chvíľ.

Autor – fotografií, kresieb, fotiek vlastných výrobkov, textu: Em Kulanu. Výrobky autora môžete zhliadnuť na Instagramu – po kliknutí natuna alebo zakúpit na Ebay – tuna