Dobrá rada – kdy přispět a kdy není nutné.

Příspěvek na chod blogu je dobrovolný a v jakékoliv výši. Pokud chcete přispět, je jen na Vás jakou částkou. Tuto menu, USD, jsem zvolila i z důvodu prodeje na Elbay, když si kdokoliv kdo chodí sem, bude chtít cokoliv koupit, bude to bez zložitych vysvětlování jak to uděláme. Jednoducho půjde na ebay a koupí si to v USD. Jestli chcete něco, co na Ebay zrovna nemám, napište mi co chcete, jakou barvu, kolik a já to tam zalistuju na prodej. Chci Vám ale sdělit, že k tomu, aby jste si stáhli jeden obrázek na vyšívání, pár drobných určitě zasílat nemusíte. Pokud Vas některý obrázek osloví, tak si jej vytiskněte a vyšijte pro své potřeby. 😁 A až Vás osloví více obrázků a Vy budete mít zrovna pár drobných navyše, tak přispějte. Děkuji a jsem ráda, že jste tady. 🍀

21./6. Plán – stručně, výstižně / kreslený vzor Plot na humno

Nachazime se v době krize, spojené s koronavirusem. Jsme na vrcholu takzvané západní konzumní civilizace, která v naší době započala někde v době 10 – 13 000 let před dnešními dny. Korunu této době nasadila římská touha vlastnit a vládnout. Tudíž jsme tady. Sbíráme střípky dějů minulých, pracně se probirame vrstvami země, hledajíc cokoliv. I starý hřebík nám je dobrý, jen když zjistíme že jej vyrobili lidé. Ta touha mít cokoliv v rukách a vědět že je to spjato s pohřebištěm opodál, jenž chrání dodnes zbytky lidských kostí, nás ubezpecuje že planeta je lidi. Že tady lidi žili mnoho miliónů let. Ta událost v blízké minulosti podle níž vznikli též pyramidy na gizske plošině v Egyptě kopírujíc souhvězdí Orion na Zem, je ale v té samé podobě pyramidovych komplexu, vytvářena po celém světě. Potřebujeme jenom danému sdělení věnovat náležitou péči a snahu a pochopit naléhavost tohoto oznamu, jenž je s největší pravděpodobností, namířen k dnešním dnům. Náš plán na zakoupení nemovitosti tedy pravděpodobně bude v tuto dobu zcela jiný, než by byl třeba před půlrokem.

Dnes se potykame se zavřenými obchody a statisíce lidi sedí doma bez klasické práce, kam odcházejí ráno, vracejí se večer, aby donesli domů peníze, za které si koupí střechu nad hlavou a jídlo, osaceni. Jejich děti vychovávají učitele ve školách. Není to ale správně oni, jejich. Je to o nás. O mně, o vás. Všichni jsme v tom společně. Jsme tady, na jedné planetě. Pokud tedy někdo kupuje nemovitost v tuto dobu, buď žádnou nemá, nebo potřebuje změnit styl života. Záleží též kolik finančních prostředků na to má vyclenenych, zda má práci, nebo podniká ale tento plán který se chystám sem nastínit prihleda spíše k lidem, jenž nemají ani práci, ani peníze, ale chápou, že je nutné se usadit někam a začít vytvářet něco, čemu rozumí, co zvládnou a k této práci si postupně priberou učení o tom, co je baví, ale neměli možnost do této chvíle se tomu věnovat. Jak teďy koupit nemovitost když nemám žádné peníze a kde ji najít ?

Pokud víme že chceme, potřebujeme a trvame na tomto předsevzetí, prohledáváme internetové nabídky, poptáváme se v diskuzích, nebo realitních kancelářích. Mezitím si zaznamename na papir body plánu, který budeme dál rozvíjet.

  1. Idea, důvod, co nás vede koupit nemovitost a proč.
  2. Cíl, tedy jaký je záměr, pro jaký styl zivota má dana nemovitost sloužit.
  3. Strategie, jak uskutečnit tuto transakci bez práce a bez financí, čili soupis možností a překážek.
  4. Rozpočet a rizika následné . Hrubý, prozatímní náčrt.

Prostrednitvim internetu máme možnost vidět, jak si planeta za těch pár dnů, po které lidi seděli doma v karanténe, jak si planeta vydychla a začala se čistit. Lidé vnímajíci planetu jako živý organismus, si vydechli s ní. Teď tedy určitě víme, že půjdeme žít ekologicky a co možná nejvíce sobestacne, víceméně navázání na nám nejbližší komunitu a až v nevyhnutelných případech používáme nabídek nám vzdálených subjektů, území, komunit. Půjde spíše o to, co si na svém území nedokážeme zabezpečit sami, to musíme zobchodovat. Nemáme-li finanční zázemí pro nákup potřebného, musíme použít barter, tedy zobchodovani tovaru, který je z našich zdrojů a kterého máme vzdy dostatek v zásobách, rovnako jako si už budeme neustále vytvářet zásoby všeho, co nepodléhá rychlé skaze. Ať se již jedna o výrobky spotřební nebo konzumní. Barter si rovněž můžeme zapsat jako způsob získání alespoň části prostředků na financování pořízení nemovitosti, zobchodovanim našich výrobků, jednou smenou nebo vicesmennym barterovym obchodem.

8smart

Tento plán by měl být stručný, výstižný a srozumitelný. Měl by mít možnost postupně při kontrolách skrze čas jej doplňovat, jednotlivé body, tedy budou mít svůj vlastní svazek, do kterého bude možnost přidávat další listy s novými poznámkami. Tím více je to aktualni, pokud hlava dnes, myslí skrze příští generace. Tedy rodové sídlo vzniká dnes, ale potřebuje žít nejméně nekolik stovek let.

  1. Idea – vycházejíc z ekonomický ne zrovna dobré situace v soudobé společnosti a za účelem žití ekologického způsobu života, zohlednujic tíživy stav prirody, chci si koupit nemovitost, uplatnit zde mé dosavadní znalosti permakultury a setrneho obrábění půdy, vytváření výrobků pro domácnost z vlastních zdrojů, za účelem co možná největší sebestacnosti, napojen na nejbližší komunitu s podobnym záměrem. Mé znalosti vchází z mého dětství, kdy tento styl byl žit. Taktéž z následného samostudia permakultury a ekologickych směru.
  2. Cíl – z mého pohledu je cíl dosáhnout žití života na rodovém statku, jenž pretrva minimálně staletí a bude se postupně rozvíjet v čase vzdy s novými generacemi. Součástí dlouhodobého cíle, jsou cíle menší, jenž jsou reálné dosažitelné skrze vytrvalou praci již po měsících nebo rocich od započetí úsilí o dosažení stanovených krátkodobých cílů.
  3. Strategie, vytyčení cesty jak zrealizovat záměr, kopíruje mé znalosti, moje možnosti tyto znalosti včlenit na území kam se hodlám usadit, žít toto území a být přínosem sebe, komunitě, přírodě. (je-li zájemce o zakoupení nemovitosti zlatnik a vytvoří – li tuto novou komunitu 10 zlatniku, bude se jednat o třeba Zlaty vrch. Ideální zložení komunity ale bude různorodost znalosti jednotlivých obyvatelů) Start tohoto bodu je v získání financování nákupu nemovitosti a na tento start navazuje popsány obraz mé činnosti na tomto novém území, která mi přináší získávání prostředků nejen k živobytí, ale též k úhradě všech potřebných závazků a plnění povinností
  4. Rozpočet – obsahuje můj odhad, kolik co bude stát v nejbližší době, tedy kolik potrebuju na začátek u pořízení nemovitosti, jaké jsou mé opakující se měsíční, půlroční, roční vydaje a jaké jsou v dané lokalitě neočekávaně rizika, na které musím mít odložené zásoby, nebo financni reservy. Druhá strana obsahuje mé zisky z činnosti, kterou provozují v této své nemovitosti a odběratele mých výrobků, služeb, rovněž i mé případné dodavatele. Rozpočet obsahuje v odstavci mých výrobků i průzkum trendů v soucastne společnosti za účelem zjisteni, zda o historické kostýmy, které se chystám vyrábět, bude zájem, nebo zda kosmická raketa pro jednu osobu by měla vyšší odbyt.

Jako děti jsme měli klasickou školskou aktovku, která měla oddělení na knihy, na sešity, na bačkory. Podobnou si můžeme dnes pořídit na náš plán, nebo si ji ušít z látek, které pozbirame doma. Do každé přihrádky uložíme jeden bod. Když sepisování plánu zahájíme na kancelářský papír, nebo jakýkoliv papír jenž má volné listy, můžeme si zde odkládat zapsane plány i na několik roků dopředu, případně náčrty, skice, fotografie pořízené na dovolené a související s naším plánem, které budou inspiraci a hnacím motorem k dosažení podobneho výsledků.

Vyhotovení plánu je tedy individuální. Každý má nějakou ideu, svoji vlastní životní situaci, vlastní životne zkušenosti i znalosti, zručnost. Možná všeobecně se bude hodit formulář na vepsani krátkých odpovědi nebo zápisu predtistenych kolonek pro výdaje, zisky, ale spíš ne. Dnes lidi mají rozvinutou komunikační stupnici pojmů a dokáží rozvést: co chci, proč to chci, jak to získám, co tam budu dělat a kam dám to co udělám, aby mi to přineslo potřebný zisk na financování toho místa, kde žiju.

Možná bude těžké začít, ale každopádně budou to těžkosti s úžasným výsledkem.

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

21./6. Plán – stručně, výstižně. Kreslený obrázek Plot na humno

Dar/ Donation, pro udržení blogu. Po úhradě příspěvků, si stáhněte kreslený vzor Plot na humno

$10.00

Plot nna humno

20/5. Len setý/ kreslený vzor Rose

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

…veselý zurkot potůčku, včela poletující z květu na květ, vzduch plným létem vonící, na hebké zelené louce, opodál kupka sena do svého stínu zvoucí a plody stromu září dodaleka, v nichž vložen je lidského štěstí květ…
Len setý v plném květu na lánu, kopíruje barvu oblohy, za jasného slunečního dne…

Len je rostlina nenáročná na pěstování. Požaduje suchou, nezamokřenou, čistou půdu, neutrální, nebo lehce kyselou, nehnojenou organickým hnojivem. Výsev je přímo na stanoviště v březnu až dubnu. Dorůstá do výšky přibližně 1metr, někdy rostliny lnu polehávají, což není na závadu. Požaduje spíše závětří, než návětrné strany. Květy rostliny mají krásnou modrou barvu.Semínka jsou uzavřeny v tobolkách po odkvětu.
Len se sklízí přibližně po 150 dnech – celé rostliny i s kořeny se vytrhávají ze země a takto sklizené rostliny se na lánu na podestýlce, nechávají na slunci uschnout, za stalého otáčení. Sušením rostlina mění barvu. Takto usušené rostliny se svážejí z lánu na uskladnění a následuje zpracování.
Rostlina lnu je rozšířená po celém světě. Nákresy lnu je možné najít v jeskyní v Gruzii jejíž datování je určeno až 30 tisíc let zpět do dávnověku a též i na zdech egyptských chrámů.Len je rostlina označována jako jedna z nejužitečnějších.
Len slouží k výrobě plátna, papíru, lněný olej má široké uplatnění a semínka lnu jsou výborným lékem jako zcela běžná potravina.
Semínka lnu mají vlastnost mnoho násobně nabobtnat, to jest, dokáží absorbovat veliké množství vody, čímž jsou nesmírně užitečná při zvýšení činnosti střev, též odstraňování průjmu i zácpy.
Zdravý člověk má rovněž zcela funkční metabolismus a při správném přísunu všech důležitých potravinových složek, jsou jeho vnitřní střevní stěny čisté a průchodné, peristaltika střev je normální. Těmito stěny střevního systému se do krvi následně dostávají všechny potřebné živiny, jež jsou životně důležité pro chod všech lidských orgánu. V případě, že člověk dodává organismu jenom potravu které složení je schopno zanášet střevní systém usázením se na stěnách střev, zpomaluje tak nevědomky chod svého střevního systému, vytvoří si tak částečnou nepropustnost střevních stěn a v nánosech zbytků potravy, se ve střevách časem započíná vytvářet hnilobní proces, produkující toxiny,které se postupně krvi začínají rozvádět do všech orgánu a všechny orgány těla tak přijímají místo vitamínu, minerálů a dalších potřebných látek, toxiny – jedy, vzešle z procesu hnilobného rozkladu zbytků potravy usazené na stěnách střev. Organismus takto zásobovány toxinmi, začíná postupně chřadnout z důvodu nedostatku látek potřebných ke správnému chodu svých orgánu. Začíná oslabovat celkový imunní systém, chod jednotlivých orgánu je narušen. Započíná řetězové kolabování organismu.

Semínka lnu pravidelně dodávané v potravě dokáží čistit svým nabobtnáním stěny střev, dokáží léčit záněty žaludku, žaludeční vředy, olej ze semínek lnu obsahuje vzácné nenasycené mastné kyseliny, které chrání srdce a cévy, pomáhá při kožních onemocněních, astmatu, migréně, je prevencí před rakovinou, upravuje menstruaci, napomáhá kvalitě mateřského mléka, zmirňuje klimakterické obtíže, je nápomocen při správném chodu ledvin a je vhodným kosmetickým pomocníkem při ošetřování pleti.
Semínka lnu používáme rozemleté pro lepší uvolnění všech důležitých látek. Lněné semínka můžeme přidávat do jogurtu, tvarohu, pomazánek, moučníků, pečiva, můžeme nimi posypat zeleninový sálat, nebo sníst přímo lžíci rozemletých lněných semínek denně.
Lněný olej získáme lisováním lněných semínek.
Pomocníkem při vnitřních bolestech a též i bolestech kloubů, migréně, jsou rozdrcené semínka v plátěném lněném sáčku, na chvílí ponořené do horoucí nevařící vody a následně přikládané na bolestivé místo. Látky takto uvolňované ze semínek lnu zmirňují bolesti a společně s vnitřním užíváním jsou schopny léčby.
Lněné utěrky a ručníky používané po koupeli, promasírují pokožku a činí ji vláčnější, hedvábnější.
Jemné lněné látky, jsou nám známy i ze starověkého egypta. Dobře sají pot, dokáží tělo ochlazovat, též udržují přijatelnou tělem vytvářenou teplotu, tedy jsou přirozeným regulátorem tepla a chladu v součinnosti s tělem člověka.

Kreslený vzor na vyšívání Rose, si můžete stáhnout/ po odeslání přispevku

Dar / Donation to keeping the blog

Dar/Donation - 20/5. Len setý / kreslený vzor Rose

$10.00

19/4. Papyrus, Pergamen, Papír / kreslený vzor The Ridgecrest

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Clovek jako tvor sdílný a tvořivý, má tendencí zanechávat po sobě množství záznamů o své činnosti, ať již písmem, nebo obrazem. Záznamům které jsou věku našeho, který zrovna naplňujeme, říkáme historické záznamy. Historické záznamy určuje časově období přibližně od let 3500 před naším letopočtem.
Nejstarší záznamy jsou již jen na kamenych zdech zaznamenané děje formou písemnou, nebo sdělení formou obrazového výjevu, případně je možně najít staré záznamy v oblastech již jednou osídlených v jiných dobách, jako je například doba kamenná, nebo doba železná, pri obdělávání půdy, nebo osídlování nových oblastí.
Staré popsané svitky, nebo jakékoliv jiné vyjádření, třeba ve formě keramických desek, nebo desek dřevěných z tvrdého dřeva, či přímo z kovu a jiných slitin, je možné dodnes objevit i když jenom sporadický v různých formách. Casto je předchozí majitel, nebo osoba mající zájem záměrně, pro další generace uschovat určitou zprávu, uschovával v dalších nádobách vzduchotěsně zapečetěné, aby nedošlo předčasně k poškození záznamů. Též místa pro uschování byla vybírána pečlivě s ohledem k příštímu vývoji dalších věků a generací.
Jedním z dochovaných materiálů k záznamu formou psaní i malování, je zcela obyčejné slisování oloupaných kousku rostliny, jménem papyrus.
Jedním z dochovaných záznamů o čase ve kterém je již táto rostlina záměrně používána jako materiál k psaní, je i mastaba v Gíze, nebo někdy též uváděná i jako čtvrtá pyramida na gízském poli i když tento charakteristický znak nemá. Jedná se o velkou mastabu postavěnou více východním směrem mezi pyramidou Menkaureho a Kafreho. Mastaba je svým základem pravděpodobně vytesána z kamene základu plošiny. Jeji tvar nahoru se zužující je s nadstavbou skládanou již z kamenných kvádru, více na západní polovině základny. Nad touto naskládanou komorou bylo pravděpodobně ještě ukončení, pravděpodobně ve formě Luny , uložené na sloupoví, jenž tvořilo otevřenou síň. Tato mastaba je označována též jako mastaba kralovny Khentkaus I. a tato královna je zobrazená- vytesána v kameni v dolních prostorách mastaby sedící na kamenném trůnu s posvátnou kobrou na čele a s rostlinou papyrus v levé ruce.

Papyrus je rostlina vyžadující velké množství vláhy. V zátokách Nilu roste v bažinatých zákoutích s protékající vodou. Samotné kořeny jsou zde pod vodou a zabezpečují tak plně vzrostlou rostlinu. V dobrých podmínkách dorůstá papyrus do výšky až 2.5 metrů. U kořenu je tato trojhranná stonka rostliny silnější, nahoru je patrné zužováni se stonky. Takzvané cévy rostliny, tvoří přirozené zakončení vrcholu rostliny, volně vyrůstající z vrcholu a následně splývající v přesahu o něco níž.
Výroba papyru z této rostliny je popsaná jako každý jiný proces těchto dávných dob s přihlédnutím k vzácností rostliny, náročností co se týká ručního zpracování i doby sušení. Cely proces výroby papyrusu je chápán jako obřadní vytvoření základu pro sdělení, jenž je obsahovo sdělením též pro další generace.

Papyrus, výroba – po zřezáni rostliny tuto nakrájíme na potřebné velike kousky a tyto namočíme na pár dnů do vody. Jsou uváděny čtyři dny, po které se tyto kousky papyrusu mají ponechat v tmavém a chladném prostředí ve vodě z Nilu.
Po čtyřech dnech se mají oloupat, nakrájet na tenké plátky a skládat na bílou lnenovou látku: spodní vrstvu – kolmo plátky papyrusu těsně k sobě a na tuto vrstvu vodorovně se ukládají plátky papyrusu s přesahem přibližně do poloviny předcházejícího plátku.
Takto vytvořený základ papyrusu překryjeme druhým kusem bíle lněné látky a uložíme na kamenné podloží v dobře větratelné místností s prouděním vzduchu, nebo ve venkovním prostředí a přiklopíme nejméně 50 kg zátěží.
Papyrus tak získá přirozenou dobu 14 -21 dnů, na svoji proměnu. V této době papyrus občas prohlédneme, skontrolujeme vlhkost a zátěž.

Je možné vytvářet jenom jeden arch, ovšem starověkým zvykem bylo vytvořit dlouhý pás papyrusu, který byl navíjen na váleček a tento zápis se rovnal v jejích době naši dnešní dobré knize.

Vývoj a rozvoj ať již mluveného slova, nebo potřeba zápisu se vztahují k činnosti, která se jeví jako zaznamenání hodná, též nutná z důvodů udržení určitých znalostí, nebo šíření těchto vědomostí v širším okruhu. Vesměs jsou již od starověku do kamenu tesány určité přikázání vládců, zákony a nařízení. V kameni tesané, nebo na kamení malované jsou rovněž již od starověku zachovávány znalosti generací předešlých.
Po kamenu, keramických, nebo dřevěných tabulkách, přichází na řádu papyrus. Papyrus jako prostředek k záznamům, avšak velice rychle začne patřit výhradně faraónu, který se rozhoduje, kterým svým sousedům v okolních státech papyrus prodá, či nikoliv.
V sousedství egypta se tak z nedostatku papyrusu dostává na světlo světa nový material k psaní: pergamen.
Pergamen vzniká v městském státu Pergamon (kral Eumen II. 197-159p.n.l.,) v Turecku. Do dnešních dob je používán již téměř jenom k potahování bubnů u lokálních etnických skupin. Z výsluní jako psací potřeby, pergamen vytláčí přibližně od 13-teho století papír. V dnešních dobách používají pergamen téměř výlučně již jenom skupiny zaobirajici se historii k zapsání údajů, které je nutné uchovat v původní podobě.

Pergamen je zpracována, vyčištěna, chlupů a mastnoty zbavená zvířecí kůže.
-Cerstvou zvířecí kůži z jehněte, osla, telete, kozy…, namočíme do vápenného mléka na 14 dnů, říká se tomu též louženi kůže.
-Po 14 dnech tuto kůži z vápenného mléka vybereme, odstraníme chlupy a sloupneme též, sádlo a blány z druhé strany kůže, tedy z masové strany a obě strany kůže důkladně nožem očistíme slupováním.
-Takto očištěnou kůži, napneme na dřevěný rám a necháme uschnout.
-Uschnutou kůži z rámu sundáme, zdrsníme pemzou a natíráme jej olejem a křídou, nebo olověnou či zinkovou v oleji rozmíchanou bělobou, tu znova stíráme a kůži hladíme pemzou, až pokud nezískáme hladký, bílý pergamen potřebné tloušťky.

Pergamen se dělí na jihoevropský, středoevropský a byzantský.
Jihoevropský je hladko zpracován jen po masové straně, na kterou se píše.
Středoevropský je zpracován jemně po obou stranách a píše se na obě.
Byzantský je navíc potíraný bílkem a více leštěný.
Velice zajímavý a i v dnešní době žádaný je pergamen tzv. palimpsest. Jedná se o vyškrabávány starý text na pergamenu a na takto upravený pergamen se zapsal text nový. Dělo se tak z důvodů šetření materialem, avšak i finanční efekt zde hrál důležitou roli. Nicméně dnes jsou tyto pergamenové palimpsesty nesmírně žádané z důvodů možností přečíst si pod speciální lampou i text starý, častokrát se jedná o zajímavé historické poznatky, které již nejsou nikde jinde dostupné.

Za vlády Habsburků v zemí české a hlavně v období rozšíření byrokratických nařízení a příkazů, se v zemích českých s určitou žertovní ironií říkali, že jim vládne osel a husa, tedy pergamen a husí brko ke psaní.

Byl-li tedy papyrus namotán na válečkách a popsán jenom z jedné strany, u pergamenů je zpočátku tento způsob přebrán, často se avšak jedná jenom o jednen kus kůže, jenž je smotán do tenkého svitku, později již je forma jiná. Pergamen se ořezává jako čtverec, případně jako obdélník, takto upravené pergamenové listy se skládají na sebe a na jedné straně se začínají svazovat stužkou. Takto svázaným popsaným listům pergamenu se začíná říkat kodex.
Tato forma je přebírána pravděpodobně od římských legionářů, kteří měli na dřevěných tabulkách uložených na sebe a na jedné straně svázaných stužkou, vždy poruce potřebné údaje a nařízení svých velitelů. Těmto dřevěným zápisům ( téměř ve formě dnešní knihy) se říkalo v časech římské říše Kodex.

Ručně vyráběný papír, který známe i dnes, je všeobecně připisován mistru Cchaj Lun z Číny, který žil kolem roku 100 našeho letopočtu a výrobu ručního papíru jen zdokonalil, ne vynalezl. Činane znali papír na psaní již i před touto dobou.
Mistr Cchaj Lun avšak začal s výrobou směsí na papír ze všeho co kolem sebe nalezl a papír tak byl v Číne dostupným produktem pro každého, co Činane ve své době zcela masově používali. Známe jsou jejích venkovské domy, ve kterých je místo zdí vnitřní dřevěné, nebo kamenné, jednoduše zeď ozdobně malovaná, různými přáními a zdravicemi, avšak papírová a dům má jen vnější dřevěné zdi a střechu ze slámy, nebo tenkých dřevěných desek. Papír je využíván i ke hraní si pro děti, k origami…známé jsou čínské starověké rýmem ovplyvajici veršované událostí z běžného života, opatřené kreslenými obrázky, popisujíce tak slovně i obrazně třeba i jednoduchou práci na poli, jako je příprava pole, setí a sklizeň i uskladnění rýže.
Mistr Cchaj Lun do nádob s vodou namáčel kůru stromů, vlákna rostlin, staré textilie i starý papír. To vše nechal pár dnů máčet ve vodě a následně ve hmoždíři mělnil a mixoval na jemnou kaši, kterou v případě potřeby ještě na sluncí bílil.Tuto bílou papírovou kaši rozprostíral na jemná síta s bílou řídce tkanou lněnou látkou o síle v jaké potřeboval mít arch papíru, tuto papírovou kašovitou hmotu dále v případě potřeby ozdobného papíru ještě zdobil rostlinami, nebo vlákny rostlin, překryl bílou lněnou tkaninou, přikryl dalším sítem a patřičně zatěžoval závažím a nechal v teplém a dobře větraném prostředí uschnout. Ze základní papírové hmoty tedy můžeme vyrábět papír zcela jemný, případně silnější, čistý, bílý, též přidáním barev, nebo různých vláken, rostlin, drobných kamínku,… pokládaných ozdobně na silnější vrstvu papírové kaše získáváme již papír barevný a ozdobný k různým slavnostním příležitostem, pro blahopřání, ozdobné obrázkové koláže, ozdobné památné zápisy….
Nesmírně zajímavé využití papírové kaše je možné též k tvarování různých ozdobných předmětu, jako jsou vázy, mísy, ozdobné krabice, vazby knih, skulptury, rámy obrazů…které později dále upravujeme malováním, případně zdobením jinými předměty a získáváme tak specifickou a levnou výzdobu svého interiéru.
Tento způsob výroby ručního papíru je nesmírně jednoduchý a zohledňuje využitelnost dostupných prvotných surovin k výrobě, dosažitelných v našem přímém okolí, bez vstupních nákladů. Výsledný produkt – v tomto případě papír a různé papírové výrobky máme tak zcela zdarma a v množství v jakém ho upotřebíme pro přímou potřebu a pro zkrášlení svého okolí.

Tajemství záznamů tedy spočívá hlavně v jednoduchém, přímém a srozumitelném vzkazu, záznamu něčeho, co má zůstat zachováno, co je již vyzkoušeno a praktikováno. Záznam nám přibližuje jenom skutečné událostí, které mají být zachovány pro další generace, situace skutečné, vědomosti potřebné. Tak jako kdysi v dobách dávných v prvních lidských snahách tato potřeba vyvstala, byl záznam odevzdán formou vtesání do skal a kamenných bloků domů, chrámů, pro dlouhodobé zachování zápisu. Tyto kamenné záznamy nacházíme dodnes a jsou postupně odhalovány taje těchto záznamů a vnášený jsou do našeho praktického života po mnohých tisíciletích po která byly opomíjená. Jsou pro nás světlým vodítkem k nastolení podobných snah, ke snaze vědět a žít to zcela jednoduché kosmické souznění s okolním přírodním světem, pokusit se okolnímu světu přírody porozumět, vyhovět jeho potřebám a dbát o dodržování řádu v přírodě a na oplátku si z přírody ke svému žití zapůjčit zcela přirozeně to co zrovna potřebujeme, žít tedy způsobem, jaký nám naši předkové ve svém vzkazu zanechali a tento vzkaz přirozenou formou jakéhokoliv zápisu, znova zanechat pro dalšpí generace.

Kreslený vzor The Ridgecrest si můžete po uhrazení příspěvků stáhnout

Dar/Donation to help keeping the blog

Dar/Donation - 19/4. Papyrus, Pergamen, Papir/ kreslený vzor The Ridgecrest

$10.00

smart

18/3.Bylinky – Pažitka, Tymián, Oregano, Rozmarin / kreslený vzor The little Girl

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Pažitka, malované kamínky

Zjara na zahradě uklízíme, starou uschlou trávu hrabemi stáhneme z travnatých ploch a provzdušňime je, půdu ryčem zryjeme a obohatime kompostem, stanovíme nové záhony a ty osejeme a osazime novou setbou a sazenicemi. Půdu následně mulčujeme rozdrcenymi větvemi, které jsme oříznuli z živého plotu, uschlym listim spadlym na podzim ze stromu, rozdrcenou kurou stromu, pilinami …

Tymián, Oregano, Rozmarin smart

Snem každého zahradníka je mít dům, dům dostatečně veliký se zahradou, kde se vejde vše ze zelené říše, co ho oslovuje. Je zcela přirozené, že hospodyňka si zde své bylinky do hrnce, sází poblíž kuchyně a tak ti, kteří zrovna obývají prostor městského bytu, si mohou svoji prozatímní zelenou říši vytvořit alespoň na balkónu, nebo za kuchyňským oknem.

Balkón, nebo kuchyňské okno nám dávají šanci, začít kdykoliv. Velice jednoduchým začátkem je na vitamíny a minerály bohatá Pažitka…

Pažitka se pěstuje velice snadno na zahrádce i za oknem. Dorůstá do velikosti 10 az 60 cm.
Vyžaduje vlhkou, ale né hodně zamokřenou půdu a dobře se ji daří v polostínu.  Požaduje výživnou kyprou půdu.

Květ rostlinu vysiluje, proto je dobře květy uštipovat. Rovněž po odkvětu rostlina ztrácí své charakteristické aróma, proto je potřeba rostlinu po odkvětu seříznout a nechat vyrůst nové výhonky. Pažitka je mrazuvzdorná a můžeme ji sestříhávat po celý rok. Pěstujeme ji výsevem ze semínek. Sazenice Pažitky vzešlá ze semínka, vydrží v tomto trsu tři roky. Poslední třetí rok  můžeme původní trs pažitky rozdělit a pěstovat ve více trsech.
Pažitku konzumujeme výhradně čerstvou. Je zdrojem jednak estetického vjemu, kdy zelená barva nasekané Pažitky posypané na krajci namazaného chleba, nebo na talíři hotového jídla, působí velice příznivě již prostřednictvím vjemových orgánů.
Avsak Pažitka je v čerstvém stavu  zdrojem vitamínů C, éterických olejů s vůni a chutí jemné cibulky, dále obsahuje provitamín A, vitamín B2, minerální látky , soli vápníku, fosforu, draslíku, železa aj.
Nedoporučuje se Pažitku sušit. V sušeném stavu ztrácí vitamíny i minerální látky. Je možné avšak Pažitku nechat zmrazit a používat ji přímo zmraženou jako posyp na hotová jídla, omáčky, přílohy. Květ Pažitky je  rovněž jedlý.

Pažitku vyséváme na jaře, v dubnu nebo v květnu.  Na jaře a na podzim  Pažitku množíme dělením kořenů.

Použití: V kuchyni lze listy pažitky použít nadrobno nakrájené ke zdobení pokrmů, k dochucení bylinkového másla, nebo ochucení tvarohu a pomazánek, na brambory, vejce,  na ryby, omáčky či polévky. Květy jsou vhodné jako ozdoba  pro různé pokrmy.
V lékařství se pažitka nepoužívá, je ale vhodná na  podporu trávení, obsahuje velké množství éterických olejů a vitamínu C, A, B2 i minerálních látek.
Pažitka je díky svým fialovým květům, také rostlina okrasná. Dobře se vyjímá i jako obruba záhonů, ale můžeme ji pěstovat i v květináči. Pěstuje se především jako kuchyňská bylinka ke kořenění pokrmů. Pokud  ji vysadíme v blízkosti růží, dokáže je ochránit před plísňovými chorobami a mšicemi, čímž díky těmto svým přednostem a jednoduché adaptací získává statut rostliny kompaktibilní pro spoločenství v různorodých rostlinných  variacích.

Tymián
Dúška tymianova je polokrík, pochádza z južnej európy a pestuje sa ako korenie a pre živicu, ktorá má dezinfekčné uplatnenie. Pridáva sa kvôli svojej vôní tiež do kadidiel.
Dúška tymianová má radšej suchšie pôdy, skalnatejšie, chudobnejšie na živiny a obľubuje slnečné stanovištia. Neznáša premokrene pôdy, v tých uhynie. Môžeme ju pestovať i na okne v truhlíku.
Kvitne od mája do septembra. Aby sa dlhšie udržala, potrebujeme odstrihávať odkvitnuté kvety. Rozmnožuje sa semienkami.
Zber vňate: Jún – Júl. Bylinku pred kvitnutím ostriháme a rýchlo usušíme. Používame ako korenie na mäsa, omáčky, do polievok.
Čaje a odvary pijeme, pridávame do kúpeľa. Ľudia s chorobami srdca nesmú byť v kúpeli s odvarom tymianu ponorení celí. Užívajú len polokupel, keď voda s odvarom siaha len pod srdce ( ako do pol tela) Tymián lieči: rôzne zápaly dýchacích ciest, keďže rozpúšťa hleny, rastlina je dobre diuretikum a tak pomáha s odstraňovaním vody z tela a predchádza infekciám močových ciest. Je účinný proti baktériám, pliesní a črevným parazitom, pomáha na problémy s trávením, lieči žlčníkové nemoci a tlmí bolesti kĺbov, svalov, keď s tymianovým olejom masírujeme bolestivé miesta.
Dúška tymianová má charakteristickú vôňu, keď je možné ju využívať tiež pre aromaterapiu.
Silica z rastliny sa pridáva do zubných päsť, ústnej vody, dezinfekčných mydiel. Je to malý nepostrádateľný domáci pomocník.

Oregano, pamajorán obyčajný, dobromysl obecná,
Rastie na pastvinách, v presvetlených lesoch, či iných slnečných miestach voľne v prírode. Má radšej vápenaté pôdy bez vody. Môžeme ho pestovať v záhradách i v truhlíku na okne.
Používa sa ako korenie, najznámejšie je ako dochucovadlo na pizzu a tiež na kúpele a čaje. Má protizápalové účinky. Je súčasťou Provensalského korenia.
Oreganové stonky zberáme na sušenie krátko pred zakvitnutim.
Oreganový olej: Za hrsť oreganových trsov opláchneme, usušíme a vložíme do sklenenej nádoby. Zalejeme najlepšie slnečnicovým olejom, olivovým možno taktiež. Necháme dva dní odstáť, rastliny musia byť v oleji ponorené úplne. Po dvoch dňoch sklenený pohár uzavrieme a uložíme do tmavej a chladnej miestnosti na 14 dní. Po 14tich dňoch oregano z oleja vyberieme. Používame po kvapkách na masirovanie pri bolestiach kĺbov, svalov, hlavy, pridáme ho do šampónu pri umývaní vlasov, pomáha zbaviť sa lupov a pre jeho protipliesnove účinky potierame i bradavice, tiež 3x denne par kvapiek rozotrieme na plieseň na nohách. Je veľmi účinný tento oreganový olej na plieseň nechtov na nohách. Kúpeľ si pripravíme tak, že na lyžicu soli nakvapkáme oreganový olej a zalejeme to horúcou vodou v lavóru. Do tejto kúpele si každý večer máčame nohy.

Rozmarín bol oddávna používaný v domacnostiach. Jeho účinky sú veľmi rozsiahle, pomáha pri mnohých ťažkostiach a zdravotných komplikáciách. Nesmú ho užívať tehotné ženy a ľudia s chorobami srdca. Zvyšuje krvný tlak, pomáha pri ženských pohlavných ťažkostiach, tíši nervozitu, nespavost, vyčerpanie, posiluje organizmus, pomáha pri zažívacích problémoch, nadymaniu, tíši žalúdočné kŕče, pomáha ako prevencia proti rakovine.
Nesmú sa pri používaní rozmarinu prekročiť stanovené denne dávky.
Rozmarin tiez cistí pleť, pomáha pri liečení ekzémov, zlepšuje prekrvenie.
V našich podmienkach rozmarin nerastie voľne v prirode. Môžeme ho pestovať na okne v truhlíku, alebo dať do vetsich nádob a v lete nechať v záhrade a na zimu premiestniť do vnútra domu, alebo zimnej záhrady. Neznáša veľké mrazy. V miernejších zimách vydrží prikryty vonku.
Rozmarin kvitne zaciatkom leta. V tom čase striháme nedrevnate vetvičky a rýchle v zvezkoch necháme usušiť. Rovnako mozme pouzivat i čerstvú rastlinu.

Vyšitý vzor The little Girl, si můžete po úhradě příspěvků stáhnout

Dar / Donation to keeping the blog

Dar/Donation - 18/3.Bylinky - Pažitka, Tymián, Oregano, Rozmarin / Vyšitý vzor The Little Girl

$10.00

Upozornenie

Dakujem za Vašu návštevu tuná, na tomto blogu vážení priatelia a prosím o strpenie. Nejaký čas sa na Blogu nebude vyvíjať žiadna činnosť z dôvodu sťahovania a nutných zmien so sťahovaním spojených. Prosím nenechávajte žiadne komentáre, ani ničím neprispievajte. Pokračovanie bude oznameno. Ďakujem za strpenie.

admin

17/2. Šťastný Nový Rok – 2020 – Happy New Year

Podobný Kamennému Zvonu


Happy New Year – Šťastný Nový Rok.

Podobný Kamennému Zvonu – ležal len tak na okraji cesty po ktorej som kráčala, zvedavo si obhliadajúc krajinu v lúčoch zapadajúceho Slnka, šantiaceho vôkol, po okolitých vŕškoch, akoby si ešte chcelo rýchlo všetko poobjímať, než definitívne zájde za obzor. Vzala som ho do rúk a obzerala z každej strany. Páčil sa mi. Podobný Kamennému Zvonu, leží dnes v košíku s lampou, napojenou na Solárny panel. Je tu, so mnou. Už není tak sám na okraji cesty. Prajem Vám veľa šťastia po celý rok , trpezlivosť naplňovať svoje sny a porozumenie, podať ruku v čase potreby strádajúcim.

Rok 2020 je ďalším v štafete ľudských dní. Meriame svoj čas, ktorý je ako šafrán pre tých ktorí už vedia o jeho rýchlom letu. V mladosti nám pripadá že deň sa vlečie za dňom a chceme rýchlo byť dospelí. Niet sa kam ponáhľať. Deti by si mali plnými dúškami užívať detských dní, plných tepla materinskej náruče a výstižných pohybov obočia otca, nad pochabosťami detských výmyslov. Čas v rozhraní medzi dieťaťom a dospelým, by už mal byť vyhradený snom o živote, ktorý nadchádza… Preto je tak dôležité rodinné zázemie, ktoré nič nemôže nahradiť. Pokiaľ nie je, niet tých správnych snov do života, niet detstva plného smiechu. Všetci dospelí sú zodpovední za mier, všetci dospelí sú zodpovední za správny štýl života na tejto planéte a každý dospelý je povinný mať náhľad na žitie svojich dní. Tu kde prevládne negatívne naladená spoločnosť, prichádza k ničeniu, k devastácii ľudského celku, k devastácii planéty… Jednoducho každý z nás nesie svoj diel zodpovednosti a každý z nás má to právo podieľať sa na pozitíve žitia celku. Prispieť svojim dielom k snahe o dokonalú planétu – planéta života, planéta vody a zelene, planéta mieru a pokojných dní…

Year 2020 : I hope guys, year 2020 will be very friendly to all good ideas, to brink them into life. It’s full and sitting on top of civilization.We all have hope to fulfilling our drams….We only need to take  happiness into our hands and invite everyone to the positive-filled days.Good luck…

smart

Autor: Em Kulanu

16/1. Ako osadiť pozemok/kresleny vzor Hrušky

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Tí, ktorí už majú prvé kroky na svojom pozemku za sebou, ale i tí, ktorí sú už omnoho ďalej, sa zhodujú v jednej základnej téze: -Plánovanie vlastného pozemku, je aktuálne započať až po tom, keď sa s daným kútom Zeme spriatelíme. To obnáša, potulky po tomto území, poposedania na rôznych miestach a dôkladne poprezeranie všetkých rastliniek a ďalších foriem života, ktoré už na svojom území máme. Tiež nákresy vlastných ídeí, sa nám pravdepodobne budú javiť z každého kúta, miesta pozemku akoby v inom svetle. I keď to znie naším ušiam zvláštne, potrebujeme sa skutočne s týmto kúskom pôdy spriateliť… psychológ by celú záležitosť zrejme skonštatoval ako chvíľu, v ktorej si adaptujeme do vedomia, podstatu nadchádzajúcich dní, …a to, že nám tento kus Zeme dočasne akoby patrí, bude nás kŕmiť, zaodievať a ukáže nám ďalších spoluobyvateľov na tomto kúsku Zeme…za predpokladu, že s daným kusom pôdy budeme nakladať ako s krehkým porcelánom po prababičke a nerozbijeme, nezničíme všetko čo sa tu už nachádza hneď v prvých dňoch nášho osídlenia sa na danom mieste. Jednoduchšie je celú záležitosť tiež pochopiť z hľadiska súčastných dianí, situácia podobná, ako keď vchádzame ako podnájomník do bytu niekoho iného, v tomto byte nám bude pridelená jedna izba, kde môžme mať všetko, čo potrebujeme pre vlastnú potrebu, teda svoje vlastné predmety. V priestoroch ktoré sú spoločné, užívame predmety majiteľa a patrične sa teda o tieto predmety tiež staráme a s týmito predmetmi zachádzame tak, aby nedošlo k úhone, aby sme ich nesprávnym zachádzaním nezničili… Z hľadiska nášho pozemku, je možné vnímať našu izbu ako nás dom a spoločne priestory je záhrada. Túto obývame spoločne s inými formami života… Náš kút Zeme, nás kus pôdy, lánu, je náš, ničmenej my ho len používame, následne bude patriť naším deťom, avšak naše deti ho taktiež budú iba užívať…Kde teda na tomto kúsku pôdy začneme s osadením prvých rastlín? Najmúdrejšie sa javí na malom kúsku, kde nenájdeme takmer žiadnu činnosť, ani rastlín, ani živočíchov. …. -Prvé rastlinky by mohli byť buď semienka dlhovekých stromov, alebo už malé sadenice, s vedomím, že tieto stromy budú meračom času. Bolo by aktuálne možné, počítať so sadenicami stromov rôznovekých… ….-Druhý typ rastlín, je rýchlorastúca zelenina, ale ako prvy i hlávkový šalát, redkvička, cibulka, kopor a možnosťou su tiež bylinkove záhony, ktoré zároveň by na našom stole namali chýbať žiaden deň i keď prvoosadene sú ako symbol prvých jarných jedlých rastliniek zo zeleniny.Následne pridávame rastliny, ktoré budeme používať v kuchyni. ….-Tretím typom rastlín, by mohla byť pre naše klimatické pomery aktuálna ale hlavne nami obľúbená, kvetinová zmes, ktorú by sme dokonca mohli osiať v miestach ktorým sa na pozemok vchádza. Túto zmes môžme pojať ako kvety divoké, nachádzajúce sa tiež voľne v prírode, ale tiež ako kvety kultivované civilizáciou, rovnako so zámerom, z ktorého je patrná naša náklonnosť k danému druhu. Po týchto prvých krokoch sa pravdepodobne ešte chvlilu budeme vlastným pozemkom túlať a počkáme, ako si dané miesto poradí s našou prítomnosťou a s asimiláciou nami implantovaných rastlín. Zároveň túto dobu už plne využívame k nákresom našich predstáv, našich znalostí a našich potrieb… s prihliadnutím k sucastnemu stavu, ktorý si už príroda tvorí na danom mieste. ….-Štvrtým bodom v rozvíjaní našej činnosti je preberanie sa súbormi viacerých variácií nákresov v ktorých sa odzrkadľujú naše predstavy a sny, z ktorých vyberieme jeden nákres, najbližší súčastnej realite a podľa tohoto nákresu, začneme s aplikáciou rozpisovania časového harmonogramu, tiež známejším pod pojmom kalendár práci v záhrade….- Piatym počinom je už samotný štart zbierania vedomosti o kozmických zakonitostiacj, prírode, vode, živočíchoch a rastlinách…. tento proces plynule pokračuje po všetky naše dní života a aktuálne navezuje na vedomosti našich predkov. Ak patríme k ľuďom, ktorí majú radi symboly, na svojom pozemku si môžme vytýčiť body, ktoré ako detská omaľovánka, po imaginárnom spojení čiarou, vyjavia skrytý obrázok, ktorý je nami, nášmu pozemku vtisknuty. Môžme si tak vytýčiť body ktoré ukrývajú obrazec kvetu, vtáka, hviezdy, ovocia, nádoby, jednoducho čokoľvek, k čomu máme blízko, alebo je to niečo, čo spája nás rod cez generácie speť do minulosti, čímž sa môže jednať i o iniciály mena nášho rodu…

K záhrade neodmysliteľne patria všetky živé organizmy a my musíme počítať s tým, že sa nám tam tiež aj nasťahujú. V našej záhrade sú všetky organizmy dôležité, i keď je pravda, že niektoré naším rastlinám skôr škodia. To je práve dôvod, ako zistiť, prečo je tomu tak, ak sa nám nejaký druh v záhrade premnoží. Niečo tam bude chýbať. Niečo nie je v rovnováhe. Každopádne to čo by v našej záhrade nemalo chýbať, je včela. Je to najpotrebnejší oganizmus na planéte – takto to bolo prezentované na schôdzi Kráľovskej geografickej spoločnosti v Londýne, kde vyhlásil Earthwatch Institute včely za najcennejší živočíšny druh na tejto planéte. Uviedol to už v roku 2008 The Guardian.

Jedným z dobrých pomocníkov v záhrade sú rôzne nádržky na vodu, jazierka. Stačí aj úplne maličké, ale plnia funkciu nielen oživenia okolia, ale tiež pre všetkých návštevníkov našej záhrady sú zdrojom k uhaseniu smedu. Doplňovanie vody môžme vyriešiť skrytým barelom s pomaly odtekajucou vodou do nádržky – jazierka.

V oblastiach kde je suché a horúce podnebie a kde je ešte rastlín malo, musíme veľmi dobre premýšľať a hľadať informácie, ako a čo osiať prvé ale hlavne, ako všetko udržať. Jedným z riešení nie je vyzdvihnúť záhony nad úroveň terénu, ale naopak, znížiť ich pod úroveň terénu a k záhonu vysadiť kríky, prípadne strom, ktorý bude rastlinám poskytovať tieň pred slnečnými lúčmi. V prípade že máme radšej záhony vyzdvihnuté nad okolitý terén alebo v rovine s okolitým terénom, môžme použiť zavlažovanie známe už v antickom Egypte: čo obnáša zakopávanie keramických nadob ná zahon s odoberatelnym vrchnákom pre doplňovanie vody a na spodnej strane je odtok upchany s kúskom dreva s vínnej révy, ktorá má tu tendenciu, že jednak nehnije a tiež dokáže napučať a prepustit do záhonu len vždy troch vody, takmer ako keď máme v kuchyni kvapkajúci kohútik. Čím dodáva záhonu vlahu neustále.

Vínna réva – jej prínos v záhrade je značný. Koreňový systém zabezpečí okolitým rastlinám takmer materskú podporu, ak uznávame, že rastliny dokážu navzájom komunikovať a sdieľať dokonca i strach či rôzne pocity. Ak sa budeme držať tohoto pravidlá, pokúsime si vštepiť do pameti, že rastlinám sa darí práve tak ako ľuďom v komunite iných rastlín, ktoré vyhovujú ich rastu. Nie inak je to s vínnou révou. Má rada spoločnosť iných rastlín a na nás je, aby sme v praxi tento jej požiadavok akceptovali. Využitie v kuchyni je rôzne. Zavárané hrozná, ako mix s iným ovocím, džemy, mušty, či víno.

Na trhu je dostať nepreberné množstvo rôznych druhov tekvíc. Mne osobne sa osvedčili tekvice osádzať na burinu výpletu zo záhonov, vždy s trochou zeminy, kde nahádžem i drobné kamenie, konáre z kríkov, osejem okolo tejto kôpky na kompost semienkami briez, smrkov a pridám zelenú papriku – semienka. Všetko si tam veselo klíči a podľa potreby, ak je to miesto dosť rozľahlé, je možné pridať iné rastliny, zeleninu, či kvety. Pokiaľ je na strane kde je tekvica tiež pár rastlín kukurice či fazule, je to veselá spoločnosť ktorej sa darí. Konáre briez je možno strihať na metly, ktoré sú vhodné na umetanie cestičiek v záhrade. Jarná brezová voda pomôže k oživeniu pokožky a vlasov. Nové výhonky konárov na smrkoch dokážu ucistit vodu, ak máme na vlastnom pozemku nejaký zdroj studničku, studňu a v čase letných lejakov sa stane, že sa nám dostane do zdroja vody povrchová voda zo záhrady.

Osadiť v Desertu obyčajné zemiaky nie je tak jednoduché akoby sa zdalo, ale… pokiaľ do zeme zapravíme suché seno, podsadíme trávnatou zmesou a šošovicou, odvďačia sa nám zemiaky vzklicenim veľmi rýchlo. Pravdepodobne takmer to isté bude platiť vo všetkých suchších oblastiach.

Mojou prvou starosťou v Desertu, bolo nájsť spôsob, ako udržať rastliny zelené a rastúce. Podarilo sa to až keď som prišla na spôsob skúsiť záhony pod úrovňou terénu a ochrániť ich tak, aby než ich stonky zmocnejú, nemali príliš Slnka a rovnako, aby sa k ním nedostával horúci vzduch, preháňaný Desertom vždy povievajucim vetrom. Tým že som skúšala rôzne variácie pri osievaní a osievanie rastlín husto vedľa seba, sa tieto v raste vzájomne podporovali a nebolo nutné ich príliš často zalievať. Táto metóda je aktuálna pravdepodobne všade tam, kde je nedostatok vody ale môžme rastlinám zabezpečiť spoločenstvo podobných druhov v priehlbnach a ešte stienene proti Slnku a vetru.

Dôležité je, čo v záhrade chceme, na čo všetko nám stačí náš pozemok, aký štýl je nám samým vlastný – antický, stredoveký,súčastná zmes permakultúry a vlastných ídeí, alebo čokoľvek čo sa nám páči a budemem sa v záhrade cítiť pri práci skutočne potrební a šťastní. Každopádne dôležité je vedieť, že rastliny potrebujú Slnko, vodu a majú radi spoločenstvo iných rastlín. K tomu všetkému potrebujú našu starostlivosť, aby nepadli do osídel inváznych rastlín, ktoré by im veľmi rýchlo zabrali ich priestor k žitiu.

Dar / Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 16/1. Ako osadiť pozemok/kresleny vzor Hrušky

$10.00

15. Dar/Donation – Give to keeping the blog/kresleny vzor Spring flowers

Dar/Donation – Give to keeping the blog.

Príspevok pre udržanie blogu je dobrovoľný príspevok. Ak sa čas od času zastavíte tuná prečítať si niečo, alebo sa prekliknete odtiaľto na iné stránky a záleží Vám na tom aby sa tento blog udržal a môžte prispieť akoukoľvek sumou, urobte tak. Vďaka. Suma môže byť menšia i vetšia. Záleží od Vás akou sumou môžte prispieť. Články budú v češtine a slovenčine. Pokiaľ sa objaví článok v angličtine, alebo francuštine, budeme sa snažiť tento pod článkom svojpomocne preložiť buď do slovenčiny alebo češtiny. Každý autor má u svojho článku uvedený platobný portál ak je k platbe. Vždy po 14-tich článkoch je zobrazený príspevok pre blog, sumár autorov - číslo článku, názov článku a autor. Kresbu - vzor/kvety Spring flowers pod textom si vyprintujte

$50.00

Autor:

  1. Em Kulanu – clanky 1 – 14

14. Naša záhrada/kresleny vzor Ako Stredoveky zahon

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

Naša záhrada je miesto, vyžadujúce si našu stálu pozornosť, za ktorú sa nám odmeňuje ďalším a ďalším novým rozmerom a to nielen celej škály krásy farieb a plodnosti, ale i neutíchajúcich možností a neustálych variácií nových prínosov. Dnes ma zaujala možnosť zeleného hnojenia. Je pre nás zcela pochopiteľné, že na malom priestore vlastnej záhrady, nemáme tu možnosť používať všetky mechanizmy, alebo aspoň vetsiu časť z nich, ktoré sú vo voľnej prírode bežne a navzájom na seba navezuju. Je preto na nás, ktorí so záhradníčením a hospodárením na vlastnom pozemku začíname, poobhliadnuť sa po vetsom priestore, zohľadňujúc prirodzenú prírodnú schému súžitia v naveznosti. Myslím, že vysoký stupeň civilizácie sa prejavuje práve ohľaduplnosťou a chápaním spolupatričnosti. Snaha pochopiť voľnú prírodu nám napovedá, že sa jedna o živý organizmus, vytvárajúci si vlastnými silami a dostupnými prostriedkami na voľnom území vždy stabilné klíma vzchádzajúce z už vytvoreného a následne za spoluúčasti klimatu a živej rozvíjajúcej sa prírody, je dosahovano ďalších dielčich rozvojových fázi s naveznostou na rozvoj celkový, planetárny. To čo je nám dopriane, je možnosť šetrného života s prírodou na vlastnom území, ktoré svojou vlastnou iniciatívou budeme viesť k rozvoju, za predpokladu, že sa vynasnažíme čo najviac sa poučiť z prirodzených fázi vývoja prírodných cyklov. Rozloha nášho územia pre 5-6 člennú rodinu v začiatku hospodárenia, by pravdepodobne mala činiť minimálne 2-3ha pôdy. Z tejto rozlohy by mal byť 1ha zalesnenej časti s priľahlými lúkami, stranami a malou vodnou plochou, sady a vinice, zeleninové, bylinkové a okrasné záhrady a bytová a oddychová sféra. Dnešné znalosti inklinovania ľudskej spoločnosti jednoznačne napovedajú o človeku spoločenskom, schopnom vstrebávať informácie počas celého žitia a rovnako schopnom tieto informácie tiež používať. Dnešný človek teda je schopný posúdiť rôzne stupne vývoja ľudskej spoločnosti skrze čas minulý až do doby približne 5000 rokov speť a rozvážnym pristupm si z nich vybrať vhodnú variantu k aplikácií do vlastného žitia. Predchádzajúce generácie vhodnou kombináciou rôznymi znalosťami ovplyvajucich rodín, zakladali komunitné spoločenstva či už na rozľahlejších nížinách, alebo lesmi porastených kopaninách. Sebestačná komunita, usadená na určitom území mala ohliadnuc sa do histórie okolo svojich bytových a výrobných priestorov, vždy dostatok priestoru k zahájeniu sebestačnosti. Takto teda znalosťami zdatní jedinci v suvstaznosti s manuálnou zručnosťou privádzali svoje územie k prosperite a svoju vlastnú osobnosť i svoje okolie k vždy novým znalostiam kopírujúcim vývoj daného územia. My ľudia máme vôľu usadiť sa v lone prírody vždy z viacero dôvodov. Jedným z týchto dôvodov sú určite chutné plody, ktoré príroda produkuje a človek s vďakou prijíma. Aby avšak produkcia bola neustála, je na nás, šetrným spôsobom dodať pôde speť živiny, ktoré rastlina počas svojho rastu a následne rastú plodov spotrebovala. Jednou z možnosti je zelené hnojenie, kedy na záhony priamo pridávame čerstvo pokosenú trávu. Táto zelená biomasa pri procese uschynania a rozkladu, produkuje zvýšenú teplotu, ktorou dodáva rastlinám impulz k rýchlejšiemu rastu a pri zálievke, sú uvoľňované živiny stekajúce spolu s vodou, dodávané priamo ku koreňovému systému, vyzivujucemu rastlinu. Zároveň je živinami zásobená i okolitá pôda v dosahu rastlín. Toto zelené hnojivo je potreba používať šetrne. Vysoká teplota, ktorú posekané rastliny pri následnom procese rozkladu produkujú, môže slabšie rastliny vo svojom dosahu poškodiť v rastu. Rovnako živiny uvoľňované z tejto zelenej biomasy, nemusia priaznivo pôsobiť na rastliny vo svojom dosahu, ktoré k svojmu rastu požadujú pôdy chudobnejšie na živiny. Túto zelenú biomasu môžme nasekať na drobnejšie a rovnomerne v hrúbke 3-5cm rozložiť na záhony zeleniny. Jednak je na záhony dodávaný cenný dusík potrebný pre rast zeleniny, avšak súčastne je táto zelená mäsa krmivom pre dážďovky a ďalší drobný hmyz, ktorý pôdu v prímom okolí prevzdušní a zkultivuje. Toto zelené hnojivo tiež udržiava pôdu vlhkú a na záhony ho môžme dodávať v priebehu celého vegetačného obdobia zeleniny, a rastu plodov. Naša úžitková záhrada obsahuje veľké množstvo rozmanitých druhov, ktoré požadujú rôznorodé podmienky k rastu. Je preto potrebná znalosť požiadavkov na pôdu u všetkých rastlín, ktoré si chceme do našej úžitkovej záhrady umiestniť a rastliny vhodnou kombináciou na rôznych stanovištiach priviesť k ideálnemu rastu a plodení. Zelenú masu – posekaný trávny porast – z luk a stráni, potrebujeme jednak k priamemu zužitkovaniu obyvateľov nášho hospodárskeho dvora, a to denne, ďalej k ususeniu na voňavé seno v dostatočnom množstve na obdobie vegetačného kľudu a časť môžme použiť k priamemu, šetrnému prihnojeniu záhonov a časť k výrobe kompostu, zmiešaním z nasekanými vetvami stromov, rastlinami nepotrebnými na záhonoch zeleniny vo viniciach,…. spadaným lístím, .. To všetko čo potrebujeme k ošetreniu pôdy, k doplneniu živín v pôde po zberu úrody, máme na vlastnom pozemku. Šetrný spôsob života na baží tvorby navaznych ekosystémov, nás zároveň vedie cestou výroby ekoproduktov v miere aktuálnej spotreby, tiež i trvanlivejších na uskladnenie, ale v konečnom dôsledku rýchlo rozložiteľných na ekologický použiteľný ekoodpad. Výrobky pre ľudskú potrebu sú teda v tomto štýle života šetrne a ich množstvo je nielen úmerne spotrebe a ich trvácnosť – uskladnenie, kopíruje znalosť výrobcu, ale všetky človekom vyprodukované výrobky sú skutočne znova prírodou rozložené bez akejkoľvek ujmy v danej oblasti. Starostlivosť o záhradu, ale i okolitú krajinu nás naplňuje pokojom, vzchadzajucim zo znalosti prírodných zákonov, nastoľuje v nás harmóniu súžitia s okolím a vedie nás cestou neustáleho rozvoja, k svojbytnosti. Všetky znalosti ohľadom ekologického spôsobu života vzchádzajú zo znalosti permakulturneho života prírody, čo znamená permanentne obnoviteľného navzájom na sebe zavisiaceho živého kolobehu, ktorý sa sám dokáže doviesť do kľudu a po období kľudu začať nový cyklus zrodu. A človek je tvor, ktorý dokáže vnímať celý celok i jednotlivé dielčie etapy a územné celky. Tvor, ktorý chápe úžas života.

Dar/ Donation to keeping the blog

Príspevok na chod blogu - 14. Naša záhrada/kresleny vzor Ako Stredoveky zahon

$10.00