21./6. Plán – stručně, výstižně / kreslený vzor Plot na humno

Nachazime se v době krize, spojené s koronavirusem. Jsme na vrcholu takzvané západní konzumní civilizace, která v naší době započala někde v době 10 – 13 000 let před dnešními dny. Korunu této době nasadila římská touha vlastnit a vládnout. Tudíž jsme tady. Sbíráme střípky dějů minulých, pracně se probirame vrstvami země, hledajíc cokoliv. I starý hřebík nám je dobrý, jen když zjistíme že jej vyrobili lidé. Ta touha mít cokoliv v rukách a vědět že je to spjato s pohřebištěm opodál, jenž chrání dodnes zbytky lidských kostí, nás ubezpecuje že planeta je lidi. Že tady lidi žili mnoho miliónů let. Ta událost v blízké minulosti podle níž vznikli též pyramidy na gizske plošině v Egyptě kopírujíc souhvězdí Orion na Zem, je ale v té samé podobě pyramidovych komplexu, vytvářena po celém světě. Potřebujeme jenom danému sdělení věnovat náležitou péči a snahu a pochopit naléhavost tohoto oznamu, jenž je s největší pravděpodobností, namířen k dnešním dnům. Náš plán na zakoupení nemovitosti tedy pravděpodobně bude v tuto dobu zcela jiný, než by byl třeba před půlrokem.

Dnes se potykame se zavřenými obchody a statisíce lidi sedí doma bez klasické práce, kam odcházejí ráno, vracejí se večer, aby donesli domů peníze, za které si koupí střechu nad hlavou a jídlo, osaceni. Jejich děti vychovávají učitele ve školách. Není to ale správně oni, jejich. Je to o nás. O mně, o vás. Všichni jsme v tom společně. Jsme tady, na jedné planetě. Pokud tedy někdo kupuje nemovitost v tuto dobu, buď žádnou nemá, nebo potřebuje změnit styl života. Záleží též kolik finančních prostředků na to má vyclenenych, zda má práci, nebo podniká ale tento plán který se chystám sem nastínit prihleda spíše k lidem, jenž nemají ani práci, ani peníze, ale chápou, že je nutné se usadit někam a začít vytvářet něco, čemu rozumí, co zvládnou a k této práci si postupně priberou učení o tom, co je baví, ale neměli možnost do této chvíle se tomu věnovat. Jak teďy koupit nemovitost když nemám žádné peníze a kde ji najít ?

Pokud víme že chceme, potřebujeme a trvame na tomto předsevzetí, prohledáváme internetové nabídky, poptáváme se v diskuzích, nebo realitních kancelářích. Mezitím si zaznamename na papir body plánu, který budeme dál rozvíjet.

  1. Idea, důvod, co nás vede koupit nemovitost a proč.
  2. Cíl, tedy jaký je záměr, pro jaký styl zivota má dana nemovitost sloužit.
  3. Strategie, jak uskutečnit tuto transakci bez práce a bez financí, čili soupis možností a překážek.
  4. Rozpočet a rizika následné . Hrubý, prozatímní náčrt.

Prostrednitvim internetu máme možnost vidět, jak si planeta za těch pár dnů, po které lidi seděli doma v karanténe, jak si planeta vydychla a začala se čistit. Lidé vnímajíci planetu jako živý organismus, si vydechli s ní. Teď tedy určitě víme, že půjdeme žít ekologicky a co možná nejvíce sobestacne, víceméně navázání na nám nejbližší komunitu a až v nevyhnutelných případech používáme nabídek nám vzdálených subjektů, území, komunit. Půjde spíše o to, co si na svém území nedokážeme zabezpečit sami, to musíme zobchodovat. Nemáme-li finanční zázemí pro nákup potřebného, musíme použít barter, tedy zobchodovani tovaru, který je z našich zdrojů a kterého máme vzdy dostatek v zásobách, rovnako jako si už budeme neustále vytvářet zásoby všeho, co nepodléhá rychlé skaze. Ať se již jedna o výrobky spotřební nebo konzumní. Barter si rovněž můžeme zapsat jako způsob získání alespoň části prostředků na financování pořízení nemovitosti, zobchodovanim našich výrobků, jednou smenou nebo vicesmennym barterovym obchodem.

8smart

Tento plán by měl být stručný, výstižný a srozumitelný. Měl by mít možnost postupně při kontrolách skrze čas jej doplňovat, jednotlivé body, tedy budou mít svůj vlastní svazek, do kterého bude možnost přidávat další listy s novými poznámkami. Tím více je to aktualni, pokud hlava dnes, myslí skrze příští generace. Tedy rodové sídlo vzniká dnes, ale potřebuje žít nejméně nekolik stovek let.

  1. Idea – vycházejíc z ekonomický ne zrovna dobré situace v soudobé společnosti a za účelem žití ekologického způsobu života, zohlednujic tíživy stav prirody, chci si koupit nemovitost, uplatnit zde mé dosavadní znalosti permakultury a setrneho obrábění půdy, vytváření výrobků pro domácnost z vlastních zdrojů, za účelem co možná největší sebestacnosti, napojen na nejbližší komunitu s podobnym záměrem. Mé znalosti vchází z mého dětství, kdy tento styl byl žit. Taktéž z následného samostudia permakultury a ekologickych směru.
  2. Cíl – z mého pohledu je cíl dosáhnout žití života na rodovém statku, jenž pretrva minimálně staletí a bude se postupně rozvíjet v čase vzdy s novými generacemi. Součástí dlouhodobého cíle, jsou cíle menší, jenž jsou reálné dosažitelné skrze vytrvalou praci již po měsících nebo rocich od započetí úsilí o dosažení stanovených krátkodobých cílů.
  3. Strategie, vytyčení cesty jak zrealizovat záměr, kopíruje mé znalosti, moje možnosti tyto znalosti včlenit na území kam se hodlám usadit, žít toto území a být přínosem sebe, komunitě, přírodě. (je-li zájemce o zakoupení nemovitosti zlatnik a vytvoří – li tuto novou komunitu 10 zlatniku, bude se jednat o třeba Zlaty vrch. Ideální zložení komunity ale bude různorodost znalosti jednotlivých obyvatelů) Start tohoto bodu je v získání financování nákupu nemovitosti a na tento start navazuje popsány obraz mé činnosti na tomto novém území, která mi přináší získávání prostředků nejen k živobytí, ale též k úhradě všech potřebných závazků a plnění povinností
  4. Rozpočet – obsahuje můj odhad, kolik co bude stát v nejbližší době, tedy kolik potrebuju na začátek u pořízení nemovitosti, jaké jsou mé opakující se měsíční, půlroční, roční vydaje a jaké jsou v dané lokalitě neočekávaně rizika, na které musím mít odložené zásoby, nebo financni reservy. Druhá strana obsahuje mé zisky z činnosti, kterou provozují v této své nemovitosti a odběratele mých výrobků, služeb, rovněž i mé případné dodavatele. Rozpočet obsahuje v odstavci mých výrobků i průzkum trendů v soucastne společnosti za účelem zjisteni, zda o historické kostýmy, které se chystám vyrábět, bude zájem, nebo zda kosmická raketa pro jednu osobu by měla vyšší odbyt.

Jako děti jsme měli klasickou školskou aktovku, která měla oddělení na knihy, na sešity, na bačkory. Podobnou si můžeme dnes pořídit na náš plán, nebo si ji ušít z látek, které pozbirame doma. Do každé přihrádky uložíme jeden bod. Když sepisování plánu zahájíme na kancelářský papír, nebo jakýkoliv papír jenž má volné listy, můžeme si zde odkládat zapsane plány i na několik roků dopředu, případně náčrty, skice, fotografie pořízené na dovolené a související s naším plánem, které budou inspiraci a hnacím motorem k dosažení podobneho výsledků.

Vyhotovení plánu je tedy individuální. Každý má nějakou ideu, svoji vlastní životní situaci, vlastní životne zkušenosti i znalosti, zručnost. Možná všeobecně se bude hodit formulář na vepsani krátkých odpovědi nebo zápisu predtistenych kolonek pro výdaje, zisky, ale spíš ne. Dnes lidi mají rozvinutou komunikační stupnici pojmů a dokáží rozvést: co chci, proč to chci, jak to získám, co tam budu dělat a kam dám to co udělám, aby mi to přineslo potřebný zisk na financování toho místa, kde žiju.

Možná bude těžké začít, ale každopádně budou to těžkosti s úžasným výsledkem.

Autor – fotografii vlastných výrobkov a text: Em Kulanu. Výrobky autora je možné zhliadnuť na Instagramu, po kliknutí – tuna alebo zakúpiť na Ebay po kliknutí – tuna

21./6. Plán – stručně, výstižně. Kreslený obrázek Plot na humno

Dar/ Donation, pro udržení blogu. Po úhradě příspěvků, si stáhněte kreslený vzor Plot na humno

$10.00

Plot nna humno